D1 s tunelom Višňové: Vyhodnotili sme ponuky

V rámci verejného obstarávania dokončenia úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové máme za sebou posledný dôležitý míľnik. Vyhodnotili sme predložené ponuky od vybraných spoločností, zahŕňajúce aj cenu.

Víťazný uchádzač deklaroval vo svojej súťažnej ponuke, že 13,5 kilometrový úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane 7,5 kilometrov dlhého tunela Višňové vie sprejazdniť v plnom profile do doby 1002 dní od momentu podpísania zmluvy na výstavbu. Našou ambíciou je odovzdať motoristom úsek diaľnice do užívania najneskôr do konca roka 2023.

 

Víťazná ponuka

Skanska SK a.s. Slovensko, Skanska a.s. Česko, Skanska S.A. Poľsko – 254 835 881, 97 eur

 

Ponuky vyhodnocovala odborná, 11-členná komisia. Okrem ceny, ktorá mala v hodnotení váhu 45%, sme posudzovali aj lehotu na prípravu projektovej dokumentácie (váha 5%), lehotu na sprejazdnenie diaľnice (váha 35%) a environmentálne kritérium, konkrétne množstvo akumulovanej vody v krajine (váha 15%).

 

Hodnotili sme ponuky od nasledovných konzorcií

Metrostav DS a.s. Slovensko, Metrostav a.s. Česko

Strabag s.r.o. Slovensko, Doprastav a.s. Slovensko, Váhostav - SK a.s. Slovensko, TuCon a.s. Slovensko

Skanska SK a.s. Slovensko, Skanska a.s. Česko, Skanska S.A. Poľsko

 

Transparentná súťaž

Historicky ide o najotvorenejšiu súťaž Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorej prípravu sme realizovali maximálne transparentným spôsobom. Pred vyhlásením súťaže sme opakovane konzultovali návrh súťažných podkladov s odbornou verejnosťou v rámci prípravných trhových konzultácií, následne všetky relevantné návrhy boli zapracované do súťažných podkladov. Projekt posúdil Útvar hodnoty za peniaze MF SR, inštitút INEKO, súťažné podklady boli taktiež predmetom ex ante kontroly zo strany ÚVO. Tendrovú dokumentáciu odsúhlasilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR.