Dôležitý míľnik pre stavbu ekoduktu vo Svrčinovci – zmluva na výstavbu je podpísaná

NDS podpísala zmluvu s víťazom tendra na vybudovanie ekoduktu vo Svrčinovci. Zelený most umožňujúci migráciu zvierat pre NDS postavia spoločnosť Váhostav SK a Combin Banská Štiavnica. Výstavba ekoduktu bude stáť zhruba 13,6 milióna eur. Stavenisko odovzdáme zhotoviteľovi na začiatku júna a výstavba má podľa harmonogramu trvať zhruba do konca leta 2023. Ekodukt je určený na migráciu veľkých šeliem a inej zveri v okolí tunajšej diaľnice D3.

Stavba bude financovaná z eurofondov. Kritériom súťaže na zhotoviteľa nebola len najnižšia celková cena, do úvahy sme brali aj ďalšie dôležité aspekty. Dôraz sme kládli napríklad na kvalitu tímu odborníkov, náklady na prevádzku, obmedzenie prevádzky, dobu výstavby či dobu vypracovania projektovej dokumentácie.

 

Stavba D3 Zelený most Svrčinovec je rozdelená na dve časti – ekodukt nad cestou I/11 a ekodukt nad železničnou traťou. Prvá časť pozostáva z dvoch mostných objektov ponad cestu I/11 a ponad Šlahorov potok. Druhá časť obsahuje jeden mostný objekt, ktorý preklenie železničnú trať. Prechodová šírka ekoduktov je 80 metrov.