D1 s tunelom Višňové: Začíname s hodnotením žiadostí o účasť v súťaži

V rámci verejného obstarávania dokončenia úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové máme za sebou prvý dôležitý míľnik. V pondelok, 11.5.2020, boli predložené žiadosti stavebných spoločností o účasť v súťaži a začal sa proces hodnotenia splnenia podmienok účasti. Posudzovať budeme predložené referencie či ekonomickú kondíciu spoločností. Predpokladáme, ak nebudú uplatnené revízne postupy a teda nebudú uchádzači namietať prípadné vylúčenie, že proces hodnotenia splnenia podmienok by mal byť ukončený do dvoch mesiacov.

Žiadosť o účasť predložili:

  • Združenie METROSTAV - D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové (Metrostav DS a.s. Slovensko, Metrostav a.s. Česko)
  • Združenie D1 STRABAG - DOPRASTAV - VÁHOSTAV - TuCon (Strabag s.r.o. Slovensko, Doprastav a.s. Slovensko, Váhostav - SK a.s. Slovensko, TuCon a.s. Slovensko)
  • SKANSKA - VIŠŇOVÉ (Skanska SK a.s. Slovensko, Skanska a.s. Česko, Skanska S.A. Poľsko)
  • KONZORCIUM: FERROVIAL AGROMÁN SLOVAKIA s.r.o., BUDIMEX S.A. (Ferrovial Agromán Slovakia s.r.o. Slovensko, Budimex S.A. Poľsko)

Súťažný dialóg bude ďalším míľnikom

Tí uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti, postúpia do ďalšej fázy súťaže. Tou je samotný súťažný dialóg. Zo všetkých prihlásených do súťaže budú do samotného súťažného dialógu vybraní len tí najlepší. Vybrané stavebné spoločnosti predstavia v súťažnom dialógu konkrétne technické riešenia a až po ukončení dialógu budú vyzvaní na predloženie konečných ponúk, zahŕňajúcich aj cenu.

Transparentná súťaž

Historicky ide o najotvorenejšiu súťaž Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorej prípravu sme realizovali maximálne transparentným spôsobom. Pred vyhlásením súťaže sme opakovane konzultovali návrh súťažných podkladov s odbornou verejnosťou v rámci prípravných trhových konzultácií, následne všetky relevantné návrhy boli zapracované do súťažných podkladov. Projekt posúdil Útvar hodnoty za peniaze MF SR, inštitút INEKO, súťažné podklady boli taktiež predmetom ex ante kontroly zo strany ÚVO. Národná diaľničná spoločnosť zapracovala do súťažných podkladov všetky návrhy a pripomienky ÚVO. Tendrovú dokumentáciu odsúhlasilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

 

Predpokladaná hodnota zákazky je 260,9 miliónov eur a lehota výstavby by nemala byť dlhšia ako 36 mesiacov. Plánom je ukončiť súťaž a podpísať zmluvu o dielo do konca roka 2020 a motoristom odovzdať dielo do užívania najneskôr do konca roka 2023.