D1 s tunelom Višňové: Máme regulárneho víťaza

V rámci verejného obstarávania dokončenia úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové máme za sebou posledný dôležitý míľnik. Voči vyhodnoteniu ponúk, zahŕňajúcich aj cenu, neboli doručené žiadne námietky. Projekt smeruje na ex ante kontrolu a následne pristúpime k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom.

"Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom verejnej súťaže za férovú a korektnú súťaž. Zároveň ďakujem aj kolegom z Národnej diaľničnej spoločnosti a ministerstva za prípravu, hladký priebeh a vyhodnotenie súťažného dialógu. Teším sa na podpis zmluvy, najviac však na začiatok výstavby," uviedol Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR.

 

Víťazná ponuka

Skanska SK a.s. Slovensko, Skanska a.s. Česko, Skanska S.A. Poľsko – 254 835 881, 97 eur

 

Višňové bude – a nielen to

Po úspešnom súťažnom dialógu na zhotoviteľa hlavnej trasy pokračujeme v prácach na reštarte výstavby úseku aj ďalej. Nasleduje tender na technológiu tunela, verejné obstarávanie na stredisko údržby, vrátane regionálneho operátorského pracoviska a súťaž na výstavbu diaľničného odpočívadla Turie.

 

Zhotoviteľ chce úsek sprejazdniť do konca roka 2023

Súťažné ponuky vyhodnocovala odborná, 11-členná komisia. Okrem ceny, ktorá mala v hodnotení váhu 45%, sme posudzovali aj lehotu na prípravu projektovej dokumentácie (váha 5%), lehotu na sprejazdnenie diaľnice (váha 35%) a environmentálne kritérium, konkrétne množstvo akumulovanej vody v krajine (váha 15%).

Víťazný uchádzač deklaroval vo svojej súťažnej ponuke, že 13,5 kilometrový úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane 7,5 kilometrov dlhého tunela Višňové vie sprejazdniť v plnom profile do doby 1002 dní od momentu podpísania zmluvy na výstavbu. Našou ambíciou je odovzdať motoristom úsek diaľnice do užívania najneskôr do konca roka 2023.

Transparentná súťaž

Výber zhotoviteľa hlavnej trasy považujeme za najotvorenejšiu súťaž Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorej prípravu sme realizovali maximálne transparentným spôsobom. Pred vyhlásením súťaže sme opakovane konzultovali návrh súťažných podkladov s odbornou verejnosťou v rámci prípravných trhových konzultácií, následne všetky relevantné návrhy boli zapracované do súťažných podkladov. Projekt posúdil Útvar hodnoty za peniaze MF SR, inštitút INEKO, súťažné podklady boli taktiež predmetom ex ante kontroly zo strany ÚVO. Tendrovú dokumentáciu odsúhlasilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR.