D1 s tunelom Višňové: Postupujeme k súťažnému dialógu

V rámci verejného obstarávania dokončenia úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové máme za sebou ďalší míľnik. Ukončili sme posudzovanie predložených žiadostí stavebných spoločností o účasť v súťaži. V predložených žiadostiach o kvalifikáciu sa hodnotili referencie a ekonomická kondícia. K súťažnému dialógu pre stavebnú časť vyzveme 3 konzorciá.

Vybrané spoločnosti predstavia v súťažnom dialógu konkrétne technické riešenia na dostavbu diaľničného úseku a po ukončení súťažného dialógu budú vyzvané na predloženie konečných ponúk, zahŕňajúcich aj cenu.

 

Výzvu k súťažnému dialógu dostanú:

  • Združenie METROSTAV - D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové (Metrostav DS a.s. Slovensko, Metrostav a.s. Česko)
  • Združenie D1 STRABAG - DOPRASTAV - VÁHOSTAV - TuCon (Strabag s.r.o. Slovensko, Doprastav a.s. Slovensko, Váhostav - SK a.s. Slovensko, TuCon a.s. Slovensko)
  • SKANSKA - VIŠŇOVÉ (Skanska SK a.s. Slovensko, Skanska a.s. Česko, Skanska S.A. Poľsko)

 

Žiadosť o účasť v súťaži predložilo aj konzorcium FERROVIAL AGROMÁN SLOVAKIA s.r.o. a BUDIMEX S.A. (Ferrovial Agromán Slovakia s.r.o. Slovensko, Budimex S.A. Poľsko). Konzorcium bolo vylúčené z dôvodu nepredloženia požadovaných dokladov a voči vylúčeniu nepodalo námietku.

 

Transparentná súťaž

Historicky ide o najotvorenejšiu súťaž Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorej prípravu sme realizovali maximálne transparentným spôsobom. Pred vyhlásením súťaže sme opakovane konzultovali návrh súťažných podkladov s odbornou verejnosťou v rámci prípravných trhových konzultácií, následne všetky relevantné návrhy boli zapracované do súťažných podkladov. Projekt posúdil Útvar hodnoty za peniaze MF SR, inštitút INEKO, súťažné podklady boli taktiež predmetom ex ante kontroly zo strany ÚVO. Národná diaľničná spoločnosť zapracovala do súťažných podkladov všetky návrhy a pripomienky ÚVO. Tendrovú dokumentáciu odsúhlasilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

 

Predpokladaná hodnota zákazky stavebnej časti je 260,9 miliónov eur a lehota výstavby by nemala byť dlhšia ako 36 mesiacov.  Ambíciou je ukončiť súťaž a podpísať zmluvu o dielo do konca roka 2020 a motoristom odovzdať dlho očakávaný úsek diaľnice  do užívania najneskôr do konca roka 2023.