NDS vyhlásila súťaž na projektové práce pre úsek D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto

NDS v novembri vyhlásila súťaž na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku pre úsek D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. Úsek dlhý 11,2 km sa projektuje v plnom profile. Na tomto úseku sa predtým vykonával proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý posudzoval zmenu nivelety stavby z tunela na estakádu.

Súťaž na projektovú dokumentáciu úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač sme vyhlásili už v marci 2018. NDS oddelila túto stavbu od úseku D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto s cieľom urýchliť prípravu a výstavbu na D3. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby privádzača plánuje NDS vyhlásiť v prvom polroku 2019. 

 

Súťaž na projektovú prípravu ďalšieho úseku D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica vyhlásila NDS v septembri 2018.

Príprava týchto projektov prebieha tak, aby spĺňali podmienky na financovanie z nového operačného obdobia  2021-2027, respektíve zo zdrojov EIB.

 

Vypísanie verejných obstarávaní na zhotoviteľov stavebných prác týchto troch úsekov predpokladáme v rokoch 2019 až 2021, po ukončení prípravy a zabezpečení finančného krytia. Ako prvý pôjde do súťaže na zhotoviteľa stavebných prác úsek D3 Privádzač Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto a to v prvom polroku 2019.

 

Úseky v súťaži

 

NDS má aktuálne v súťaži na zhotoviteľa stavebných prác 31,3 km diaľnic a rýchlostných ciest:

 

R2 Kriváň – Mýtna (Predpokladaný začiatok výstavby je v polovici roka 2019, predpokladaný koniec výstavby: 2023) 

R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce (Predpokladaný začiatok výstavby: prelom rokov 2018/2019, predpokladaný koniec výstavby: 2021)

R3 Tvrdošín – Nižná (Predpokladaný začiatok výstavby je začiatkom roku 2019, predpokladaný koniec výstavby je v roku 2021)

R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa (Predpokladaný začiatok výstavby je v I. polroku 2019, predpokladaný koniec výstavby je v roku  2023)