projektová dokumentácia

NDS vyhlásila súťaž na projektové práce pre úsek D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto

NDS vyhlásila súťaž na projektové práce pre úsek D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto

NDS v novembri vyhlásila súťaž na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku pre úsek D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. Úsek dlhý 11,2 km sa projektuje v plnom profile. Na tomto úseku sa predtým vykonával proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý posudzoval zmenu nivelety stavby z tunela na estakádu.

Na workshope o vyhodnocovaní ponúk diskutovalo viac ako 30 odborníkov

Na workshope o vyhodnocovaní ponúk diskutovalo viac ako 30 odborníkov

Projektové spoločnosti môžu pripomienkovať návrh na multikriteriálne vyhodnocovanie ponúk.

Pozvánka na workshop o súťažiach

Pozvánka na workshop o súťažiach

NDS pozýva projektové firmy na workshop o multikriteriálnom vyhodnocovaní ponúk. Workshop sa uskutoční v stredu 13. júna o 12:00 v centrále Národnej diaľničnej spoločnosti na Dúbravskej ceste 14 v Bratislave. Projektové spoločnosti môžu účasť nahlásiť na adresách lujza.flimelova@ndsas.sk, resp. veronika.chudicova@ndsas.sk. Vzhľadom na priestorové možnosti poprosíme o účasť jedného človeka za každú projektovú firmu.

NDS otvára diskusiu o multikriteriálnom vyhodnocovaní ponúk

NDS otvára diskusiu o multikriteriálnom vyhodnocovaní ponúk

NDS pripravila zmenu v hodnotení ponúk pri súťažiach na projektové práce. Cieľom je dosiahnuť vyššiu hodnotu za peniaze a to zvýšením kvality projektových prác.