Na workshope o vyhodnocovaní ponúk diskutovalo viac ako 30 odborníkov

Projektové spoločnosti môžu pripomienkovať návrh na multikriteriálne vyhodnocovanie ponúk.

Na workshope o multikriteriálnom vyhodnocovaní ponúk pre projektové práce, ktorý zorganizovala NDS, diskutovalo viac ako 30 odborníkov. Zástupcovia NDS, projektových spoločností, ministerstva dopravy a výstavby a úradu pre verejné obstarávanie sa zhodli, že cena a kvalita musia byť v rovnováhe. Cieľom NDS je dosiahnuť vyššiu hodnotu za peniaze a to zvýšením kvality projektových prác. Akákoľvek, aj malá chyba v projektovej dokumentácii, má neskôr zásadné negatívne dopady na kvalitu a cenu pri samotnej realizácii stavby.

 

Návrh pripravila NDS na základe skúsenosti iných európskych krajín, predovšetkým z Dánska, Rakúska, Fínska a Českej republiky. Multikriteriálne hodnotenia ponúk patria k bežnej praxi v krajinách Európskej únie, uprednostňuje ich Európska komisia a agentúra Jaspers ako i Úrad pre verejné obstarávanie.

 

Kritériom nielen cena

 

Rozhodujúcim kritériom v súťažiach doteraz bola najnižšia cena. Po novom by sa pri súťažiach na projektovú dokumentáciu posudzovali štyri kritériá a to cena, referencie uchádzačov, kvalita tímu odborníkov (podľa konkrétnej stavby – hlavný inžinier projektu, cestár, mostár, geológ, tunelár) a sociálny aspekt (napr. zamestnávanie zdravotne znevýhodnených). Tieto štyri kritériá by mali rôznu váhu.

 

Zasielanie pripomienok

 

Projektové spoločnosti a odborná verejnosť môžu pripomienkovať návrh na multikriteriálne vyhodnocovanie ponúk, ktorý je uvedený na linku nižšie. Pripomienky/návrhy môže odborná verejnosť posielať na adresu andrej.zahorec@ndsas.sk a to do 04.07.2018.