workshop

Na workshope o vyhodnocovaní ponúk na stavebné práce diskutovalo viac ako 40 odborníkov

Na workshope o vyhodnocovaní ponúk na stavebné práce diskutovalo viac ako 40 odborníkov

Stavebné spoločnosti môžu pripomienkovať návrh na multikriteriálne vyhodnocovanie ponúk.

Na workshope o vyhodnocovaní ponúk diskutovalo viac ako 30 odborníkov

Na workshope o vyhodnocovaní ponúk diskutovalo viac ako 30 odborníkov

Projektové spoločnosti môžu pripomienkovať návrh na multikriteriálne vyhodnocovanie ponúk.

Pozvánka na workshop o súťažiach

Pozvánka na workshop o súťažiach

NDS pozýva projektové firmy na workshop o multikriteriálnom vyhodnocovaní ponúk. Workshop sa uskutoční v stredu 13. júna o 12:00 v centrále Národnej diaľničnej spoločnosti na Dúbravskej ceste 14 v Bratislave. Projektové spoločnosti môžu účasť nahlásiť na adresách lujza.flimelova@ndsas.sk, resp. veronika.chudicova@ndsas.sk. Vzhľadom na priestorové možnosti poprosíme o účasť jedného človeka za každú projektovú firmu.