Na workshope o vyhodnocovaní ponúk na stavebné práce diskutovalo viac ako 40 odborníkov

Stavebné spoločnosti môžu pripomienkovať návrh na multikriteriálne vyhodnocovanie ponúk.

Na workshope o multikriteriálnom vyhodnocovaní ponúk na stavebné práce, ktorý zorganizovala NDS, diskutovalo viac ako 40 odborníkov. Zástupcovia NDS, stavebných a projektových spoločností, Ministerstva dopravy a výstavby a Úradu pre verejné obstarávanie sa zhodli, že cena a kvalita musia byť v rovnováhe.

 

Cieľom zmeny v hodnotení ponúk pri súťažiach na stavebné práce je dosiahnuť vyššiu hodnotu za peniaze a to zvýšením kvality stavebných prác za primeranú cenu. NDS si od nového systému vyhodnocovania ponúk sľubuje rýchlejšie súťaže a predovšetkým efektívnejšiu a kvalitnejšiu výstavbu jednotlivých úsekov.  

 

Návrh pripravila NDS na základe skúsenosti iných európskych krajín, predovšetkým z Dánska, Rakúska, Fínska a Českej republiky. Multikriteriálne hodnotenia ponúk patria k bežnej praxi v krajinách Európskej únie, uprednostňuje ich Európska komisia a agentúra Jaspers ako i Úrad pre verejné obstarávanie.

 

Kritériom nielen cena

 

Rozhodujúcim kritériom pri hodnotení súťaží doteraz bola najnižšia cena. Po novom sa pri súťažiach na stavebné práce budú posudzovať štyri kritériá a to cena, kvalita tímu odborníkov (podľa konkrétnej stavby – hlavný inžinier stavby, cestár, mostár, geológ, tunelár), náklady na prevádzku a environmentálne hľadisko. Tieto štyri kritériá budú mať rôznu percentuálnu váhu.

 

Zasielanie pripomienok

 

Stavebné spoločnosti a odborná verejnosť môžu pripomienkovať návrh na multikriteriálne vyhodnocovanie ponúk, ktorý je uvedený na linku nižšie. Pripomienky/návrhy môže odborná verejnosť posielať na adresu andrej.zahorec@ndsas.sk a to do 20.07.2018.