NDS vyhodnotila ponuky na úsek R3 Tvrdošín – Nižná

Národná diaľničná spoločnosť dňa 2. decembra 2019 ukončila vyhodnocovanie ponúk v súťaži na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná.

Súťaže sa zúčastnilo spolu 8 uchádzačov. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 74 979 572 € bez DPH. NDS rozhodla, že víťazom súťaže sa stalo združenie, ktoré predložilo najnižšiu ponuku 59 398 252.38 € bez DPH.

 

Víťazné združenie tvoria spoločnosti

 

TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., Via Dei Due Macelli 66, 00187 Rím, Taliansko

CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

 

Verejné obstarávanie tohto úseku výrazne spomalili viaceré námietky uplatnené v jeho priebehu. NDS verí, že nedôjde k podaniu ďalších námietok a bude môcť podpísať Zmluvu o dielo s víťazom súťaže ihneď po právoplatnosti rozhodnutia o prijatí ponuky tak, aby sa stavebné práce mohli začať na jar roku 2020.

 

Charakteristika úseku 

 

Plánovaný úsek rýchlostnej cesty R3 z Tvrdošína do Nižnej má odľahčiť dopravu v meste Tvrdošín v dĺžke 4,4 km a vedie po ľavom brehu rieky Oravy. Úsek sa napája na existujúci obchvat Trstenej. Trasa končí pred obcou Nižná pripojením na súčasnú cestu I/59 prostredníctvom privádzača Nižná a okružnej križovatky Nižná – sever. Tu dôjde k napojeniu na pripravovanú stavbu rýchlostnej cesty R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou.

 

Výstavba rýchlostnej cesty R3 v Žilinskom kraji v úseku Tvrdošín – Nižná nad Oravou (obec Nižná) bude realizovaná v navrhovanej kategórii R 24,5/100 v polovičnom profile s úpravou šírkových pomerov na začiatku a konci úseku s ohľadom na predchádzajúci a nasledujúci úsek  rýchlostnej cesty R3. V úseku od km 3,900 po most 206 (km 4,160) bude rýchlostná cesta vybudovaná v plnom profile (kategória R 24,5/100). Za mostom 206 bude vybudovaná len pravá strana rýchlostnej cesty po km 4,400, kde je koniec úpravy navrhnutý mimoúrovňovou križovatkou s privádzačom.  

 

R3 Tvrdošín – Nižná v číslach

 

  • 4, 400 km – dĺžka úseku
  • 10 –  mostov na R3 v dĺžke 1 567,6 m
  • 3 – mosty mimo R3 v dĺžke 134,6 m
  • 42 m – dočasný most cez rieku Oravu
  • 2 150 m – dĺžka protihlukovej steny
  • 822 dní – lehota výstavby