NDS získala zvláštnu cenu MOSTY 2018

Národná rada osôb so zdravotným postihnutím v Českej republike (NRZP ČR), združujúca spolky občanov so zdravotným postihnutím, udelila na 16. ročníku odovzdávania cien MOSTY 2018 v meste Třebíč Národnej diaľničnej spoločnosti zvláštnu cenu za osadenie systému Eurokľúč na toaletách pre ŤZP občanov na vybraných odpočívadlách a na čerpacích staniciach slovenských diaľnic a rýchlostných ciest.

Sme radi, že naša podpora zdravotne postihnutým občanom formou rôznych debarierizačných opatrení prekračuje aj „bariéry“ akými sú štátne hranice krajín, aby sme si boli bližšie. Zároveň tým pomáhame posúvať aj hranice bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov, nielen pre mobilne znevýhodnených občanov.

 

Z deja odovzdávania

 

Udelenú cenu prevzali za NDS pán Branislav Sidor, člen predstavenstva a prevádzkový riaditeľ a pán  Rudolf Vido, člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT.

„Atmosféra celého podujatia bola veľmi obohacujúca, plná pozitívnych emócií, v sále sa stretli ľudia, ktorí svoj život nezištne zasvätili sociálnej práci či práci s ťažko zdravotne postihnutými, hoc častokrát sami sú tiež s pohnutým osudom, či telesným postihnutím. Napríklad jeden z nominovaných kandidátov na ocenenie zažil na vlastnej koži osud politického väzňa v Jáchymove, napriek tomu našiel v sebe vnútornú silu venovať sa pomoci druhým dlhých 27 rokov“, priblížil prevádzkový riaditeľ NDS Branislav Sidor. „V oblasti ŤZP či pomoci sociálne a zdravotne znevýhodneným spoluobčanom máme ešte stále rezervy, preto o to viac sa radujeme aj z malého kroku vpred v prostredí NDS. Šikovní kolegovia v NDS už avizujú ďalšie progresívne opatrenia v prospech ŤZP a hľadajú ďalšie možnosti, ako uľahčiť život našim zdravotne znevýhodneným spoluobčanom, ktorých je medzi nami viac ako 100 tisíc. Veď každý v našej spoločnosti si zaslúži pozornosť.“

 

Rekapitulácia debarierizačných opatrení v skratke ...

 

NDS v minulom roku 2018 nadviazala spoluprácu s Občianskym združením Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram, a výsledkom nášich stretnutí je veľa práce:

 

  • nainštalovaný systém Eurokľúč na toaletách vybraných odpočívadiel NDS a čerpacích staniciach na diaľniciach  a rýchlostných cestách,
  • pomocnú ruku sme podali aj občanom s načúvacím prístrojom inštaláciou indukčných slučiek na hraničných priechodoch,
  • na niektorých odpočívadlách a hraničných priechodoch sme realizovali plynulé nábehy a zjazdy na chodníky bez navýšenia, vyznačili parkovacie miesta pre ŤZP občanov v blízkosti toalety.

 

Novinky roku 2019

 

Z malej ochutnávky debarierizačných opatrení, s ktorými pokračujeme aj v roku 2019, vyberáme napríklad náš záujem na vybraných odpočívadlách sprístupniť prebaľovacie pulty pre imobilných občanov, či upravíme ponuku využitia našej mobilnej aplikácie „Pomoc na diaľnici“, aby sme boli viac k dispozícii našim ŤZP občanom v prípade zavolania v núdzi.

 

Tešíme sa, že naše úsilie oceňujú aj českí ŤZP občania prostredníctvom zvláštnej ceny udeľovanej organizáciou NRZP ČR za mimoriadnu aktivitu alebo čin v záujme podpory aktivít, ktoré vo významnej miere prispievajú k zlepšeniu postavenia osôb so zdravotným postihnutím.