Súťaž na mýtny systém je odštartovaná

Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila tender na vybudovanie elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory. Zákazkou s predpokladanou hodnotou 60 mil. eur bez DPH chceme osloviť a zmobilizovať domáci IT trh a priniesť silnú, tvrdú a transparentnú súťaž.

Vybudovanie elektronického mýtneho systému (EMS) bude realizované formou komplexnej dodávky na kľúč, ktorá zahŕňa vypracovanie dokumentácie, dodanie, montáž, implementáciu, integráciu so službami poskytovanými tretími osobami, vyskúšanie, zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky. Ďalším predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory EMS. Ponuky od záujemcov budeme otvárať 31.3.2021.

 

Súťažné ponuky budeme vyhodnocovať multikriteriálne. Najväčšiu, 60-percentnú váhu má celková cena za dodanie predmetu zákazky. V hodnotení budeme ďalej prihliadať na odozvu služieb prevádzkovej podpory EMS (váha 32 %) a kompatibilitu EMS s infraštruktúrou NDS (váha 8 %).

 

Podmienky účasti

  • osobné postavenie v zmysle príslušných ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní
  • celkový obrat za posledné 3 hospodárske roky v minimálnej výške 30 mil. eur bez DPH
  • počas predchádzajúcich 12 rokov min. 1 referencia na vybudovanie a prevádzku systému elektronického mýta v nepretržitej prevádzke min. 24 mesiacov a min. 1 referencia na aplikáciu a prevádzku algoritmov spracovania dát o polohe vozidla zaznamenaných palubnou jednotkou
  • kľúčoví experti: 1) vedúci realizačného tímu - hlavný manažér projektu, 2) hlavný architekt projektu a 3) manažér pre kybernetickú bezpečnosť

 

Tri samostatné súťaže

Nový systém elektronického výberu mýta bude vlastniť aj prevádzkovať štát vo vlastnej réžii prostredníctvom NDS. Základná doba prevádzkovania systému je stanovená na 5 rokov s možnosťou voliteľného predĺženia doby prevádzkovania o ďalších 60 mesiacov. Okrem výraznej úspory nákladov prinesie aj kompatibilitu s plánovaným európskym mýtnym systémom. Obstarávať ho budeme prostredníctvom troch samostatných tendrov. Súťaž na EMS budú v budúcom roku nasledovať ďalšie dve obstarávania, a to na palubné jednotky a zákaznícke služby a kontrolu výberu mýta.