Odštartovali sme výstavbu úseku D1 pri Prešove

Za účasti ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka, generálneho riaditeľa NDS Jána Ďurišina a ďalších hostí sa v utorok 30. mája 2017 konalo poklopanie základného kameňa úseku D1 Prešov západ – Prešov juh. O výstavbu sa postará združenie spoločností Eurovia SK, Eurovia CS, Doprastav, Metrostav, Metrostav Slovakia.

 

Dôležitá komunikácia

 

Takmer osemkilometrový úsek  diaľnice  D1  je  súčasťou  dopravného  koridoru  v trase  Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod  (Ukrajina). Je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E50. Na túto medzinárodnú cestu  E50 je napojená medzinárodná cesta E371, ktorá smeruje z Prešova cez Svidník na hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek do Poľskej republiky. Diaľnica je tiež súčasťou  multimodálneho dopravného koridoru TEN-T. 

 

Trasa úseku

 

Úsek diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov, západ, ktorý je v súčasnosti v prevádzke. V križovatke Prešov, juh sa napojení na existujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír. Diaľnica D1 tu bude tvoriť „západný obchvat“ mesta Prešov.

 

Tunel a dve križovatky

 

Súčasťou úseku D1 Prešov západ – Prešov juh je tiež vyše dva kilometre dlhý, dvojrúrový tunel Prešov.

 

Stavba je však zaujímavá aj nadštandardne veľkou plochou štvorcových metrov komunikácií. Je to spôsobené tým, že dve mimoúrovňové križovatky majú vo vetvách spolu 11,3 km, čo je viac ako je dĺžka celého úseku.

 

Križovatka Prešov, západ bude patriť k najväčším na Slovensku, keďže tvorí uzol medzi budúcou diaľnicou D1 a rýchlostnou cestou R4 (severný obchvat Prešova) a zároveň bude umožňovať spojenie všetkých smerov, ale aj prepojenia na cesty I/18 a II/546, vrátane vstupu a výstupu do mesta Prešov.

 

Ušetrených 19 minút

 

Osobným vozidlám nový obchvat skráti jazdu o takmer 19 minút, nákladným automobilom o takmer 18 minút. Čas jazdy vozidla po vybudovaní diaľnice je cca 20% času jazdy po pôvodnej ceste pre osobné motorové vozidlá a cca 27% pre nákladné motorové vozidlá.

 

"Výstavbu D1 pri Prešove považujem za dobrú správu pre Slovensko, a zároveň za dobrú správu pre Prešov. Motoristi od Ružomberka po Košice budú o štyri roky cestovať plynulo po diaľnici, pôjde o úsek s dĺžkou okolo 190 km. Pre Prešovčanov to znamená, že v roku 2021 sa ich dopravná situácia výrazne zlepší," vyhlásil generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin. 

 

Financovanie diaľnice

 

Projekt je zaradený medzi prioritné projekty v rámci Operačného Programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020. Financovanie bude zabezpečené prostredníctvom Kohézneho fondu, určeného pre financovanie  diaľnic, ktoré sú súčasťou siete TENT-T. Spolufinancovanie je zaistené aj prostredníctvom štátneho rozpočtu.

 

O úseku

 

Lehota výstavby: 4 roky

 

Dĺžka úseku: 7870 m

 

Tunel: Prešov            

 

Dĺžka tunela: 2,24 km     

 

Počet mostných objektov: 18

 

Počet križovatiek: 2                                                                                                                                          

 

Počet vetiev križovatiek: 17 

 

Dĺžka vetiev križovatiek: 11,3 km