Prešovský obchvat vstupuje do zásadnej etapy

Stavba prvej etapy R4 Prešov – severný obchvat napreduje, pričom v nasledujúcom období položíme asfaltové vrstvy na mostných objektoch a na vozovke. V tuneli Bikoš sa bude pokračovať v realizácii technologického vybavenia a budú tiež prebiehať posledné dokončovacie práce na konečných terénnych úpravách na oboch portáloch tunela. V rámci výstavby prešovského obchvatu sa nám podarilo splniť všetky vopred stanovené míľniky na čas.

V tuneli Bikoš sa v súčasnosti okrem dokončovania technológie montuje osvetlenie, inštalujú sa káble. Tuneloví špecialisti už dokončili montáž ventilátorov.

 

Čo sa týka mostov, tam sa realizujú nosné konštrukcie, rímsy, montujú sa zvodidlá a zábradlie. Nosné konštrukcie už pripravujeme na položenie liateho asfaltu.

 

Na trase rýchlostnej cesty sa buduje kanalizácia a ukladajú sa podkladové a asfaltové vrstvy vozovky. Takisto sa realizuje oplotenie rýchlostnej cesty, budujú sa základy na protihlukovú stenu a verejné osvetlenie na severnej časti. V neposlednom rade upravujeme svahy do finálnej podoby.

 

R4 Prešov – severný obchvat v číslach

  • 4,3 km dlhý úsek v plnom profile
  • motoristom ušetrí približne 10 minút
  • predpokladáme intenzitu dopravy v hodnote 15 000 vozidiel/ 24 hodín
  • 155 stavebných objektov
  • 9 mostov
  • tunel Bikoš s dĺžkou 1 150 m
  • križovatka Prešov, sever