Pri Podbanskom postavíme nový most

Most v križovatke Podbanské zbúrame a zahájime práce na výstavbe nového mosta. V decembri 2020 bolo vydané stavebné povolenie, právoplatnosť nadobudlo v januári. Nič tak už nebráni tomu, aby sme po skončení zimnej údržby zahájili práce na búraní a výstavbe nového mosta. Práce bude realizovať spoločnosť Swietelsky-Slovakia. Nový most bude mať dĺžku 150 metrov, šírku 15 metrov a výšku 8,30 metra.

Búracie práce potrvajú deväť týždňov. Ihneď po odstránení konštrukcie pôvodného mosta sa začne s výstavbou nového mosta. Lehota výstavby je 641 dní, ukončená by mala byť v lete budúceho roka. Nový most bude realizovaný podľa podmienok žltého FIDIC-u. Zhotoviteľ preto v súčasnosti už projektuje dokumentáciu pre samotnú realizáciu stavby.

 

Ľavý diaľničný most (v smere z Popradu do Liptovského Mikuláša) je od augusta 2018 úplne uzavretý. Most bol postavený v roku 1984 ako súčasť stavby úseku diaľnice D1 Liptovský Ján – Liptovský Hrádok. Jeho poškodenie sme odhalili pri pravidelnej prehliadke v roku 2016. Začala oprava, ktorá poukázala na silné narušenie betónu nosnej konštrukcie ľavého mosta na viacerých miestach. Nasledoval rozšírený dodatkový diagnostický prieskum. Ten nám potvrdil, že poškodenie je väčšieho rozsahu, ľavý most sa musí zbúrať a vybudovať nový.

 

Máme zhotoviteľa aj stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác sme vyhlásili v roku 2019. Z dôvodu podaných námietok bola súťaž ukončená až koncom vlaňajšej jesene – v novembri 2020 sme podpísali zmluvu na realizáciu prác s úspešným uchádzačom. V decembri 2020 bolo vydané stavebné povolenie, právoplatnosť nadobudlo v januári tohto roka.

Len krátkodobé dopravné obmedzenia v rámci víkendov

Pre havarijný stav ľavého mosta je aktuálne doprava vedená po pravom moste. Obmedzenie na diaľnici D1 bude trvať do sprevádzkovania nového mosta, viac dopravu na D1 počas výstavby obmedzovať nebudeme. Na ceste druhej triedy II/537 uvažujeme len s krátkodobými obmedzeniami počas presunov mechanizmov a dodávky materiálu. Počas búrania bude potrebné počítať s úplnou, 48-hodinovou, uzáverou cesty II/537 vedúcej pod mostom. O termínoch jednotlivých dopravných obmedzení budeme motoristickú verejnosť včas informovať, naplánovali sme ich však cez víkendy v čase nižších intenzít dopravy.

 

Po zbúraní a výstavbe ľavého mosta plánujeme aj opravu pravého mosta. Na diagnostiku stavu pravého mosta sme realizovali dlhodobé prieskumy a geodetické sledovania, ktoré nám preukázali, že zaťažiteľnosť pravého mosta nie je obmedzená a most v súčasnosti vyhovuje obojsmernej premávke. Komplexnú opravu pravého mosta však máme naplánovanú, v okamihu keď nebude v úseku vedená obojsmerná premávka.

 

Postup a technológia výstavby mosta

Nový mostný objekt, ľavý most je navrhnutý ako 5 poľový s celkovou dĺžkou mosta 150,05 m, šírkou 15,15 m a výškou 8,30 m. Nosná konštrukcia je monolitická, dvojtrámová z predpätého betónu.

 

Výstavba mostného objektu bude pozostávať z nasledovných prác:

 • príprava staveniska
 • zhotovenie pilotážnych plošín
 • vytýčenie spodnej stavby
 • zhotovenie šablón, vŕtanie a betonáž pilót opôr
 • zhotovenie výkopov pre zakladanie
 • zhotovenie podkladových betónov
 • betonáž základových blokov
 • zhotovenie drieku podpery
 • debnenie a betonáž nosnej konštrukcie
 • predpätie nosnej konštrukcie
 • odstránenie skruže
 • dokončenie zásypov opôr a betonáž prechodových dosiek a krídiel
 • izolácia nosnej konštrukcie
 • zhotovenie ríms, vozovky
 • zhotovenie ostatného príslušenstva mosta – zvodidlá, zábradlie, terénne úpravy
 • umiestnenie značiek pre sledovanie trvalých pretvorení
 • dokončenie mosta a jeho uvedenie do prevádzky