Prvý kvartál 2018 číslami potvrdil rastový trend predaja známok

Za prvý štvrťrok 2018 sa predalo spolu viac ako 1,52 mil. kusov diaľničných známok, čo znamená nárast o vyše 7,1% oproti rovnakému sledovanému obdobiu z minulého roka. Pre NDS to predstavuje príjem vo výške takmer 44,6 mil € bez DPH.

Lídrom v predaji ročné známky

V predaji vedú ročné elektronické diaľničné známky (eDZ) s viac ako 946,8 tis. predanými kusmi, za nimi sú 10 – dňové známky (vyše 504,2 tis. kusov) a nakoniec 30 - dňové známky (vyše 76,8 tis kusov).

 

Z celkového balíka predaných eDZ 471,5 tisíc známok si zakúpili zahraniční vodiči, čo je z hľadiska príjmov takmer 17%.

 

Najviac známok sa štandardne predalo v mesiace január. Tento vývoj sa pravidelne opakuje od začiatku predaja diaľničných známok vplyvom pravidelnej novej emisie ročných diaľničných známok a rovnako aj vplyvom zimného dovolenkového obdobia. Ďalší nárast sa očakáva v čase letných prázdnin a to najmä pri predaji krátkodobých, najmä 10-dňových známok.

 

Formy predaja

V prvom štvrťroku dominuje predaju medzi motoristami stále nákup elektronickej diaľničnej známky na obchodných miestach (912 252 ks), za ním nasleduje nákup eDZ cez web (samostatne + hromadne = 517 745 ks). Takýto spôsob predaja eDZ tvorí viac ako 93%. Ostatný percentuálny podiel tvoria internetový predaj na objednávku, predaj cez mobilnú aplikáciu a mýtomaty.