Pyrotechnici objavili na košickej R2 ďalšie nálezy, československú delostreleckú strelu odpálili na mieste

Budúci košický obchvat ukrýval ďalšie nálezy munície, našli ich pyrotechnici pri vyhľadávaní nevybuchnutej munície. Na stavbe rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany sa našiel jeden mínometný delostrelecký granát kalibru 82 mm, jeden stabilizátor mínometného delostreleckého granátu kalibru 120 mm a jedna protipancierová delostrelecká strela kalibru 37 mm, ktorá bola odpálená na mieste. Na mieste bol zlikvidovaný aj ručný granát z čias Československej republiky.

Na budúcom obchvate metropoly východného Slovenska sa vykonáva pyrotechnický prieskum predovšetkým z dôvodu udalostí z čias druhej svetovej vojny. Tie sa priamo dotkli riešeného územia. Udalosti sa spájajú s bojmi v Slanských vrchoch – najmä v Dargovskom priesmyku v zime 1944/1945, po ktorých prišlo na rad oslobodzovanie Košíc. Oslobodzovanie sa začalo 17. januára 1945 obchvatným útokom pozdĺž cesty Seňa – Košice a z juhozápadného smeru pozdĺž cesty od Moldavy nad Bodvou.

 

Prečo je pyrotechnický prieskum dôležitý

Pyrotechnický prieskum je súčasťou prípravných krokov výstavby. Výstavbu priamo neovplyvňuje, ale zvyšuje bezpečnosť oblasti. Predtým, ako  sa začnú práce, je nevyhnutné mať informácie, že priestor je pre pracovníkov i budúcich motoristov bezpečný. V rámci pyrotechnického prieskumu vyhľadávame najmä nevybuchnutú muníciu. Bezpečnostný okruh určuje hlavný pyrotechnik. Ak sa nájde nevybuchnutá munícia, pyrotechnik ju zabezpečí tak, aby zabránil jej pohybu či odcudzeniu. Potom okamžite informuje príslušný útvar Policajného zboru.

 

Čo sme tu už našli

Svoje ovocie priniesol pyrotechnický prieskum už aj vo svojich počiatkoch, koncom apríla pyrotechnici našli 198 kusov špeciálnych signálnych nábojov kalibru 26,6 mm, jeden delostrelecký hlavový zapaľovač a dva trhavé delostrelecké granáty kalibru 75 mm. Pyrotechnici  našli aj jeden ručný časový granát vzor RG 39, ktorý bol zlikvidovaný na mieste stavby. Objavili aj de lostrelecký mínometný granát kalibru 82 mm.