R3 na Orave: Zakrátko podpíšeme zmluvu na jej výstavbu

Národná diaľničná spoločnosť podpíše v druhej polovici decembra zmluvu na vybudovanie rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná.

Zmluvu podpíšeme s víťazom verejnej súťaže, ktorým je konzorcium spoločností Hochtief SK, Alpine SlovakiaHydroekol Dolný Kubín. Zmluvná cena za realizáciu štvorkilometrového obchvatu Tvrdošína je vyše 62 miliónov eur, financovaná bude zo štátneho rozpočtu. S výstavbou R3 Tvrdošín – Nižná začneme na začiatku roka 2021.

 

Charakteristika úseku 

Rýchlostná cesta R3 z Tvrdošína do Nižnej odľahčí dopravu v meste Tvrdošín. Úsek dlhý 4,4 km sa napája na existujúci obchvat Trstenej a vedie po ľavom brehu rieky Oravy. Končí pred obcou Nižná pripojením na súčasnú cestu I/59 prostredníctvom privádzača Nižná a okružnej križovatky Nižná – sever. Tu sa napojí na pripravovanú stavbu rýchlostnej cesty R3 Nižná – Dlhá nad Oravou.

 

Úsek bude postavený v polovičnom profile s úpravou šírkových pomerov na začiatku a konci úseku. V km 3,900 - 4,160 povedie v plnom profile. Za mostom v km 4,160 bude vybudovaná len pravá strana rýchlostnej cesty ukončená v km 4,400 mimoúrovňovou križovatkou s privádzačom.  

 

Celá stavba zahŕňa 10 mostov na R3 a 3 mosty mimo R3, dočasný most cez rieku Oravu a protihlukovú stenu dlhú 2 150 metrov. Výstavba úseku potrvá približne dva a pol roka.