Reakcia NDS na vyjadrenia predstaviteľov mesta Ružomberok

Stanovisko mesta Ružomberok považuje NDS za zmätočné a neodôvodnené, pričom poškodzuje dobré meno NDS. Primátor mesta Igor Čombor v ňom uvádza nepresné, zavádzajúce a protichodné informácie.

 

V úvode primátor Ružomberka tvrdí, že mesto a okolité obce „jednoznačne súhlasili so zmenou trasy diaľnice a výberom variantu V2“. Jeden z rozkladov pritom podal výbor mestskej časti Hrboltová v zastúpení poslankyne Ružomberka Anny Šanobovej. Výhrady v rozklade sa týkajú aj vybraného variantu, pričom mestský výbor Hrboltovej s trasovaním nesúhlasí a požaduje posunúť západný portál tunela Čebrať a predĺženie tunela o ďalších cca 600 m.  

 

Pán Čombor považuje konanie NDS za „absurdné a smerujúce k tomu, ako nestavať, na čo mesto Ružomberok už dlhodobo upozorňuje“. NDS tieto vyjadrenia dôrazne odmieta. Ak by voči záverečnému stanovisku EIA neboli podané rozklady zo strany obyvateľov Ružomberka, výstavba na pozastavených častiach úseku D1 Hubová – Ivachnová mohla odštartovať 9. apríla, kedy malo nadobudnúť právoplatnosť záverečné stanovisko.

Bola to práve NDS, ktorá vydala Zhotoviteľovi, Združeniu Čebrať, pokyn na mobilizáciu,  teda aby zabezpečil personálne a technické kapacity pre odštartovanie výstavby na pozastavených častiach diaľnice k 9. aprílu.

 

Práce na tuneli môžu pokračovať až po právoplatnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie, o čom bol primátor Ružomberka opakovane informovaný. Ak by sa s prácami začalo bez právoplatného záverečného stanoviska EIA, Európska komisia by stavbu nepreplatila a mohla by uplatniť korekcie aj na financie, ktoré už na stavbu dala v minulosti. Pokračovanie prác na pozastavených častiach diaľnice bez právoplatného stanoviska EIA by bolo v rozpore so smernicami Európskej komisie a znemožnilo by celkové čerpanie eurofondov na dopravnú infraštruktúru z Operačného programu Integrovanej infraštruktúry. NDS o celom procese dostavby úzko rokuje so zástupcami Európskej komisie a agentúrou Jaspers.

V tomto zmysle považuje NDS za nepochopiteľné vyjadrenia primátora Ružomberka, ktorý spomína úmyselné komplikácie a nezhody medzi NDS, Zhotoviteľom a subdodávateľmi.

 

NDS má jediného zmluvného partnera, združenie Čebrať. Zhotoviteľ bol pripravený odštartovať práce na pozastavených častiach diaľnice dňa 09. 04. 2018. Skutočným dôvodom, prečo sa dnes nestavia, je rozklad podaný obyvateľmi Ružomberka.

 

Schizofrénia mesta Ružomberok

 

Predstavitelia mesta protestujú proti obnoveniu razenia tunela a súčasne sa domáhajú pokračovania výstavby.

NDS ako stavebník dôsledne dodržiava stavebný zákon a všetky podmienky výstavby zahrnuté v stavebnom povolení ako aj ešte prísnejšie pravidlá Európskej komisie na čerpanie fondov určených na výstavbu diaľnic. 

 

159 požiadaviek

 

NDS pripomína, že do záverečného stanoviska bolo zapracovaných spolu 159 požiadaviek verejnosti a autorizovaných špecialistov na proces EIA, ktoré NDS a Zhotoviteľ budú počas výstavby akceptovať a realizovať.

 

Stavenisková doprava bude absolútne vylúčená z mestskej časti Hrboltová,  západný portál tunela Čebrať bude odsunutý do maximálnej možnej vzdialenosti od zastavanej mestskej časti Hrboltová, osadí sa dočasná protihluková stena pri mestskej časti Hrboltová, poľné cesty sa zachovajú pre rekreačné účely a zrealizovaných bude ďalšie množstvo opatrení v prospech obyvateľov Ružomberka.

Poslankyňa Ružomberka navrhuje posúdiť variant stavby, ktorý sa už v predchádzajúcich fázach prípravy ukázal ako nerealizovateľný.