Ivachnová

Nové zvodidlá na liptovskej D1

Nové zvodidlá na liptovskej D1

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku Ivachnová - Važec. Dôvodom je výmena zvodidiel na mostoch. </p>

Do prerazenia tunela Čebrať zostáva 150 metrov, budujeme aj šachty proti zosuvu

Do prerazenia tunela Čebrať zostáva 150 metrov, budujeme aj šachty proti zosuvu

<p>Na stavbe liptovskej diaľnice D1 Hubová – Ivachnová asfaltujeme križovatku Hubová, pokračujeme v stabilizovaní mostných opôr a v razení tunela Čebrať. Proti zosuvu pôdy realizujeme 17 metrov hlboké šachty. Ide o unikátny projekt a technologicky veľmi výnimočný a náročný.</p>

Údržba vozovky D1 pri Liptovskom Mikuláši a Ivachnovej

Údržba vozovky D1 pri Liptovskom Mikuláši a Ivachnovej

<p>NDS informuje motoristov o plánovaných dopravných obmedzeniach na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši a Ivachnovej, ktorých dôvodom je realizácia údržby vozovky.</p>

Výstavba úseku Hubová - Ivachnová sa môže naplno rozbehnúť, EIA nadobudla právoplatnosť

Výstavba úseku Hubová - Ivachnová sa môže naplno rozbehnúť, EIA nadobudla právoplatnosť

Proces posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie - EIA je na konci. Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia je právoplatné, to znamená, že práce na pozastavených častiach úseku D1 Hubová - Ivachnová môžu pokračovať.

Miľníky výstavby úseku D1 Hubová - Ivachnová

Miľníky výstavby úseku D1 Hubová - Ivachnová

Chronológia krokov pri výstavbe úseku D1 Hubová - Ivachnová v detailoch.

Reakcia NDS na vyjadrenia predstaviteľov mesta Ružomberok

Reakcia NDS na vyjadrenia predstaviteľov mesta Ružomberok

Stanovisko mesta Ružomberok považuje NDS za zmätočné a neodôvodnené, pričom poškodzuje dobré meno NDS. Primátor mesta Igor Čombor v ňom uvádza nepresné, zavádzajúce a protichodné informácie.

Vyhoveli sme všetkým požiadavkám Ružomberčanov, práce na úseku Hubová – Ivachnová sa napriek tomu posúvajú

Vyhoveli sme všetkým požiadavkám Ružomberčanov, práce na úseku Hubová – Ivachnová sa napriek tomu posúvajú

NDS po oboznámení sa s rozkladmi voči rozhodnutiu MŽP musí konštatovať, že vyhovela všetkým oprávneným požiadavkám a pripomienkam verejnosti a tie boli zapracované do záverečného stanoviska posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie (EIA). Napriek tomu, sa obnovenie prác na pozastavených častiach diaľnice D1 Hubová - Ivachnová posúva o minimálne dva až tri mesiace.

NDS podpísala dodatok k dostavbe úseku D1 Hubová – Ivachnová

NDS podpísala dodatok k dostavbe úseku D1 Hubová – Ivachnová

NDS dnes podpísala so zhotoviteľom dodatok k dostavbe úseku D1 Hubová – Ivachnová. Podpísanie dodatku znamená, že zhotoviteľ bude môcť odštartovať práce na pozastavených častiach diaľnice hneď po ukončení procesu EIA.

NDS zhotoviteľovi úseku D1 Hubová – Ivachnová zaslala návrh dodatku

NDS zhotoviteľovi úseku D1 Hubová – Ivachnová zaslala návrh dodatku

NDS zhotoviteľovi úseku D1 Hubová – Ivachnová zaslala nový návrh dodatku, ktorý predpokladá ukončenie stavebných prác v termíne december 2021 a obnovenie prác na pozastavených častiach diaľnice po právoplatnosti záverečnej správy EIA.

Správu EIA k úseku D1 Hubová - Ivachnová sme odovzdali na ministerstvo životného prostredia

Správu EIA k úseku D1 Hubová - Ivachnová sme odovzdali na ministerstvo životného prostredia

Proces EIA v prípade úseku D1 Hubová - Ivachnová dospel do záverečnej fázy. NDS v pondelok 30. októbra predložila hotovú správu EIA o posudzovaní vplyvu stavby na životné prostredie na Ministerstvo životného prostredia SR. Verejné prerokovanie správy EIA sa predpokladá začiatkom decembra 2017.