NDS podpísala dodatok k dostavbe úseku D1 Hubová – Ivachnová

NDS dnes podpísala so zhotoviteľom dodatok k dostavbe úseku D1 Hubová – Ivachnová. Podpísanie dodatku znamená, že zhotoviteľ bude môcť odštartovať práce na pozastavených častiach diaľnice hneď po ukončení procesu EIA.

Cieľom NDS a Ministerstva dopravy a výstavby SR je čo najskôr obnoviť práce na pozastavených častiach stavby úseku D1 Hubová - Ivachnová. Ak nepríde k odvolaniam, proces EIA by sa mal ukončiť na prelome januára a februára.

 

K okamžitému odštartovaniu prác zhotoviteľa motivujú mobilizačné míľniky, ktoré dodatok obsahuje. Nedodržanie míľnikov sa sankcionuje vysokými pokutami, prípadne dáva objednávateľovi aj možnosť odstúpiť od zmluvy. Výsledná cena diela bude známa až po definitívnom dopracovaní všetkých častí projektovej dokumentácie. Zmluva však obsahuje podmienku, aby celkové plnenie z dôvodu nepredvídateľnej okolnosti nepresiahlo limit podľa zákona o verejnom obstarávaní.      

 

Dostavbe úseku D1 Hubová – Ivachnová venujú všetky zložky NDS enormnú pozornosť, o čom svedčia desiatky stretnutí so zástupcami JASPERS, spoločností OHL-ŽS, Váhostav ako aj Ministerstva dopravy a výstavby SR. Celý proces sa zdynamizoval, výsledkom čoho bude obnovenie výstavby.   

 

Nové technické riešenie

 

Predpokladané technické riešenie obchádza aktívne zosuvné územie pomocou predĺženého tunela Čebrať. Samotný tunel sa predĺži o cca 1600 m, pričom celková dĺžka úseku D1 Hubová – Ivachnová sa skráti o približne 300 metrov. Pozmenená trasa z dlhodobého hľadiska prinesie úspory nákladov na prevádzku samotnej diaľnice a pre motoristov nižšie náklady na palivo pre menšie prevýšenie a kratšiu trasu. Keďže tunel bude dlhší, bude to znamenať nižšiu environmentálnu záťaž pre životné prostredie v okolí diaľnice.