S výstavbou diaľnice pri Prešove sa môže začať, zmluva je podpísaná

Národná diaľničná spoločnosť vo štvrtok 06.04.2017 podpísala zmluvu na vybudovanie úseku D1 Prešov západ – Prešov juh. Víťazom tendra sa stalo združenie spoločností Eurovia SK, Eurovia CS, Doprastav, Metrostav, Metrostav Slovakia, ktoré diaľnicu dlhú takmer osem kilometrov postaví za vysúťaženú cenu zhruba 356 miliónov eur.

Výstavba potrvá štyri roky, prvé prípravné práce sa môžu začať takmer okamžite, ide o zriadenie staveniska, prístupových ciest a preložky inžinierskych sietí. Stavebné práce oficiálne odštartujú v júni. „Podpis zmluvy na výstavbu D1 pri Prešove považujem za dobrú správu pre Slovensko, a zároveň  za dobrú správu pre Prešov. Za dobrú správu pre Slovensko to považujem pre to, že motoristi od Ružomberka po Košice budú o štyri roky cestovať plynulo po diaľnici, pôjde o úsek s dĺžkou okolo 190 km. Pre Prešovčanov to znamená, že v roku 2021 sa ich dopravná situácia výrazne zlepší,“ povedal generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján Ďurišin.

 

Osem kilometrov a tunel

 

Súčasťou takmer osem kilometrov dlhej diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh je aj vyše dva kilometre dlhý, dvojrúrový tunel Prešov. Úsek sa začína v križovatke Prešov, západ, kde sa plynulo napája na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Svinia – Prešov západ, ktorý je už v prevádzke.  Následne prechádza v blízkosti obytnej zóny a vstupuje do spomínaného tunela. Koniec úseku je v križovatke Prešov, juh za obcou Haniska, kde pokračuje smerom na Košice úsekom D1 Prešov, juh – Budimír. Okrem dvojrúrového tunela Prešova bude súčasťou prešovského obchvatu aj 18 mostov. Komfort občanov zabezpečí 6 km protihlukových stien.

 

Dve križovatky

 

Stavba je zaujímavá nadštandardne veľkou plochou štvorcových metrov komunikácií. Je to spôsobené tým, že dve mimoúrovňové križovatky majú vo vetvách spolu 11,3 km, čo je viac ako je dĺžka celého úseku.

 

Križovatka Prešov, západ bude patriť k najväčším na Slovensku, keďže tvorí uzol medzi budúcou diaľnicou D1 a rýchlostnou cestou R4 (severný obchvat Prešova) a zároveň bude umožňovať spojenie všetkých smerov, ale aj prepojenia na cesty I/18 a II/546 vrátane vstupu a výstupu do Mesta Prešov.

 

Ušetrených 19 minút

 

Osobným vozidlám nový obchvat skráti jazdu o takmer 19 minút, nákladným automobilom o takmer 18 minút. Čas jazdy vozidla po vybudovaní diaľnice je cca 20% času jazdy po pôvodnej ceste pre osobné motorové vozidlá a cca 27% pre nákladné motorové vozidlá.

 

Financovanie diaľnice

 

Projekt je zaradený medzi prioritné projekty v rámci Operačného Programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020. Financovanie bude zabezpečené prostredníctvom Kohézneho fondu, určeného pre financovanie  diaľnic, ktoré sú súčasťou siete TENT-T (Trans-European Transport Networks). Pomer financovania je 85% (EÚ) – 15% (Štátny rozpočet) z oprávnených nákladov. Spolufinancovanie je zaistené aj prostredníctvom štátneho rozpočtu.

 

O úseku

 

Lehota výstavby: 4 roky

Dĺžka úseku: 7870 m 

Tunel: Prešov             

Dĺžka tunela: 2,24 km      

Počet mostných objektov: 18                                                                                                                                     

Počet križovatiek: 2                                                                                                                                                    

Počet vetiev križovatiek: 17                                                                                                                                       

Dĺžka vetiev križovatiek: 11,3 km