S výstavbou košického obchvatu napredujeme podľa harmonogramu

Práce na úseku D1 Budimír – Bidovce postupujú podľa harmonogramu. V súčasnosti sa vykonávajú preložky inžinierskych sietí, finalizuje sa s výstavbou prístupových ciest, realizuje sa zakladanie spodných stavieb mostov, zaťažovacie skúšky pilót, betonáž pilierov, zakladanie násypov a záchranný archeologický prieskum.

Dôležitý úsek

 

Diaľnica D1 v úseku Budimír – Košické Oľšany bude súčasťou „východného“ obchvatu mesta Košice a spolu s rýchlostnou cestou R2/R4 vytvorí základný dopravný koridor mimo zastavané územie mesta Košice. Realizovaná diaľnica D1 v úseku Budimír – Košické Oľšany – Bidovce s napojením na úsek D1 v prevádzke Prešov - Budimír, preberie podstatnú časť celkovej dopravy z úseku cesty I/68 a I/19, najmä tranzitnú nákladnú dopravu.

 

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce vrátane časti úseku rýchlostnej cesty R2/R4 je súčasťou základného komunikačného systému SR a je zaradená do siete diaľnic a rýchlostných ciest SR. Jej funkciou je zaistenie bezpečného, kapacitného, rýchleho cestného prepojenia s najvyššou úrovňou komfortu.

 

Ušetrených 14 minút

 

Vozidlá prechádzajúce intravilánom mesta Košice a obcí Košické Oľšany, Ďurďošík a okrajom obce Bidovce, znepríjemňujú miestnym obyvateľom život. Výstavba diaľničného úseku D1 Budimír – Bidovce nielen, že zvýši komfort miestnych obyvateľov, motoristom aj skráti jazdu o 14 minút.

 

Financovanie diaľnice

 

Výstavbu úseku D1 Budimír – Bidovce realizuje spoločnosť SKANSKA, ktorá ho postaví za zhruba 197,4 milióna eur bez DPH.  Projekt je financovaný v rámci programového obdobia OPII 2014 – 2020.

 

Zaujímavosti úseku

 

Pyrotechnickým prieskumom sa zistilo a zneškodnilo väčšie množstvo nevybuchnutej munície. Na základe týchto skutočností bolo začiatkom roka 2017 na stavbe iniciované zabezpečenie väčšieho rozsahu pyrotechnického prieskumu na zväčšenej ploche o výmere 232.677 m2.

 

Na takmer kilometer dlhej časti úseku sú od 01.03.2017 do 31.07.2017 obmedzené plánované stavebné práce z dôvodu hniezdenia orla kráľovského. Na lehote výstavby sa tento fakt neodzrkadlil.

 

O úseku

 

Lehota výstavby: 3 roky

Termín ukončenia výstavby: 12/2019

Dĺžka úseku: 14 400 m

Počet mostných objektov: 23    

Dĺžka mostných objektov: 3 452,7 m

Počet križovatiek: 3