Škody pri naplnení požiadaviek autodopravcov UNAS

Okamžité škody, ktoré by vznikli naplnením požiadaviek autodopravcov UNAS, dosahujú do pol miliardy eur.

Len výpadok z príjmu NDS na mýte v rokoch 2021 – 2022 predstavuje 442,5 milióna eur, ak by sme zrušili terajší mýtny systém, ako to požaduje UNAS.

 

To by znamenalo:

-              Okamžitú prvotnú platobnú neschopnosť NDS

-              Druhotné dopady na finančnú situáciu dodávateľov a ekonomiku SR – zamestnanosť, platobnú schopnosť

-              Neschopnosť plniť zmluvné záväzky z už uzatvorených zmlúv a z toho vyplývajúce zmluvné sankcie

-              Porušenie záväzných kovenantov investičných úverov a hroziaci cross default NDS - okamžité zosplatnenie zostatkov investičných úverov 112 mil. €

-              Porušenie podmienok prevádzkových úverov a okamžité zosplatnenie rámcov prevádzkových úverov 150 mil. €  

 

Doterajšie zľavy za používanie mýta

 

NDS rovnako pripomína, že zmeny v mýtnom systéme spôsobené požiadavkami autodopravcov v rokoch 2014 a 2016 znamenajú za roky 2014 až 2022 stratu vo výške 388,8 milióna eur na strane výberu mýta a naopak zisk, respektíve úsporu autodopravcov vo výške 364 milióna eur. Napriek tomu sme s dopravcami rokovali o ďalších zľavách v mýtnom systéme, ktoré však UNAS odmietol. 

 

Nové zľavy

 

Neuplatnením valorizácie v tomto roku dopravcovia do konca roka 2020 získavajú daľších 6,2 mil. €. Autodopravcovia s vozidlami nad 3,5 tony budú môcť využívať množstevné zľavy z mýtnych sadzieb už od prvého najazdeného kilometra v kalendárnom roku. Pre dopravcov to bude znamenať do konca roka 2022 ďalšiu úsporu vo výške 12,61 milióna eur k aktuálne poskytovaným zľavám. Neuplatnením valorizácie a novými zľavami na mýte dopravcovia do roku 2022 ušetria 32,81 milióna eur, presne o túto sumu menej vyberie na mýte NDS.