Stavba R3 Tvrdošín – Nižná si vyžiada úpravu technológie

Národná diaľničná spoločnosť v kooperácii so zhotoviteľom obchvatu Tvrdošína aktuálne rieši úpravu technológie výstavby niektorých častí úseku R3 Tvrdošín – Nižná. Dôvodom sú zistené zložitejšie geologické pomery horninového masívu. Na niektorých častiach úseku sa vyskytli horniny vyššej triedy ťažiteľnosti (tvrdšie) v porovnaní s predpokladmi z projektovej dokumentácie. Preto je zo stavebného hľadiska potrebné zmeniť technológiu – pri odťažovaní horniny bude potrebné použitie vrtno-trhacích prác.

Na časti úseku takisto vznikla potreba realizovať pyrotechnický prieskum pred začatím prác a prekladaním plynovodov. Preložky plynu a zmena technológie v súvislosti s tvrdšou horninou budú mať vplyv na termín ukončenia výstavby úseku – predbežne do jesene 2023, a aj na konečnú cenu diela.

 

O stavbe v číslach

  1. celková dĺžka: 5,6 km (4,4 km trasa R3, križovatkové vetvy 480 m a privádzač 697 m)
  2. približne 100 stavebných objektov
  3. 11 mostov (8 na R3, 1 ponad R3 a 2 na privádzači)
  4. najdlhší most s dĺžkou 248 m
  5. viac ako 1800 m protihlukových stien

 

Výstavba obchvatu Tvrdošína začala v marci 2021. Úsek odľahčí mesto Tvrdošín od tranzitnej dopravy a zvýši aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Znížením hluku, prašnosti a vibrácií zlepší aj životné podmienky miestnych obyvateľov. Motoristom prinesie skrátenie času jazdy a úsporu pohonných látok.