Stavebný finiš na prešovskej D1

NDS už o dva týždne ukončí výstavbu diaľničného úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Západný obchvat metropoly Šariša budujeme od roku 2017 a po jeho sfinalizovaní budú motoristi jazdiť plynulou D1 od Ivachnovej až po Košice.

Motoristi z celého Slovenska majú vďaka NDS jedinečnú príležitosť zažiť atmosféru pri otváraní novej diaľničnej štvorprúdovky. Stačí k tomu len pár klikov na stránke www.obchadzamuzpresov.sk. 

 

Ideme na plné obrátky

Aktuálne realizujeme na úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh dokončovacie práce. Zhruba stovka pracovníkov finalizuje práce na vodorovnom a zvislom dopravnom značení, natieraní zábradiel, terénnych úpravách, úprave krovín, stromčekov a realizujú sa aj práce v strednom deliacom páse. V tuneli Prešov potrebujeme odstrániť technické anomálie, ktoré sme odhalili pri cvičení. Dolaďujeme centrálny riadiaci systém a korektne nastavujeme detekcie a alarmy. Týmito úkonmi zvyšujeme spoľahlivosť riadiaceho systému. Zároveň, pred ostrým spustením diaľnice do prevádzky ju musíme otestovať v skúšobnom móde.   

 

Naokolo Prešova ušetrí 19 minút

Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh bude tvoriť západný obchvat mesta Prešov. Diaľničný úsek je dlhý takmer 8 km, na trase je 18 mostov, dvojrúrový tunel Prešov s dĺžkou cez 2 km, 17 vetiev križovatiek a 6 km protihlukových stien. Súčasťou výstavby je aj mimoriadne technicky zložitá križovatka, ktorá nemá na Slovensku obdobu. V križovatke Prešov, západ sa spájajú dve diaľnice a cesty I., II. a III. triedy. Vo vetvách to robí spolu 11,3 km, čo je viac ako je dĺžka celého úseku. Osobným vozidlám skráti nový obchvat jazdu o takmer 19 minút.

D1 Prešov, západ - Prešov, juhD1 Prešov, západ - Prešov, juhtunel PrešovD1 križovatka Prešov, západD1 Prešov,západ - Prešov,juh