Súťaž na privádzač D3 Kysucké Nové Mesto vygenerovala deväť ponúk

Do verejnej súťaže na stavebnú realizáciu projektu D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač predložilo svoje cenové ponuky až deväť záujemcov. Tender na zákazku s predpokladanou hodnotou 19 miliónov eur sme vyhlásili začiatkom decembra minulého roka. Hodnotiacim kritériom bude najnižšia navrhovaná cena za výstavbu.

Ponuky predložili

  • Metrostav - 13 656 562,07 eura bez DPH
  • SMS + Viacorp - 13 972 854 eura bez DPH
  • Hochtief + Tubau + MBM Group - 15 721 820,62 eura bez DPH
  • Swietelsky - 15 988 133,91 eura bez DPH
  • Váhostav + Combin - 16 657 097,27 eura bez DPH
  • Doprastav - 16 777 734,13 eura bez DPH
  • Porr - 16 966 423,67 eura bez DPH
  • Eurovia - 17 420 417,37 eura bez DPH
  • Strabag - 17 673 278,39 eura bez DPH

Súťažná komisia teraz začne s procesom hodnotenia cenovej časti a posúdi splnenie všetkých podmienok účasti.

 

Ekonomický rozvoj regiónu

Stavba D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač rieši prepojenie cesty I/11, budúcej diaľnice D3, cesty tretej triedy a miestnej komunikácie pri priemyselnom parku Kysucké Nové Mesto. Diaľničný privádzač zlepší dopravnú situáciu na súčasnej frekventovanej križovatke v Radoli, pomôže logistike veľkých podnikov, odľahčí mesto a obyvateľom regiónu Dolných Kysúc zvýši dostupnosť infraštruktúry. Jeho významným benefitom bude aj menej hluku a emisií, zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy. Celá južná oblasť Kysuckého Nového Mesta sa práve prostredníctvom privádzača napojí na európsku diaľničnú sieť. Stavať by sa mal dva roky.