Súťažné podklady na súťaž Višňového sú pripravené

NDS pripravila súťažné podklady pre stavbu hlavnej trasy úseku D1 Lietavskú Lúčka – Dubná Skala a 15. januára ich predložila na ex ante kontrolu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predtým súťažné podklady odsúhlasil Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) MF SR. NDS do súťažných podkladov zapracovala všetky pripomienky ÚVO, ktoré sme dostali počas prvej kontroly.


Po posúdení ex ante kontroly ÚVO a následne po schválení tejto tendrovej dokumentácie Ministerstvom dopravy a výstavby SR a riadiacim orgánom OPII NDS môže vyhlásiť súťaž na hlavnú trasu úseku.