Tender na systém spoplatnenia pripravujeme už vyše roka

NDS dôrazne odmieta nepravdivé informácie strany OĽaNO, podľa ktorej NDS nepripravuje nový tender na výber elektronického mýta. NDS na príprave novej súťaže spoplatnenia pracuje už viac ako jeden rok.

Na príprave súťaže pracujeme už vyše roka

Koncom decembra sme k tendru pre komplexný systém spoplatnenia uskutočnili prípravné trhové konzultácie.  Dotazník so 49 otázkami sme zaslali dvadsiatke spoločností a profesijných organizácií, zároveň bol v slovenskom a anglickom jazyku uverejnený na webovej stránke www.ndsas.sk. Aktuálne podnety od profesijných spoločností zapracúvame do štúdie realizovateľnosti. Túto následne predložíme Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) MF SR. Okamžite po vyhodnotení ÚHP dokončíme súťažné podklady pre verejné obstarávanie, ktoré zašleme Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Nový tender pre komplexný systém spoplatnenia NDS vyhlási bezprostredne po odobrení  podkladov zo strany ÚVO a MDV SR.

 

O odkúpení mýtneho systému neuvažujeme  

NDS vyhodnocuje viaceré možnosti, ako nakladať s terajším mýtnym systémom. Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2022 bude systém v prevádzke 13 rokov, s čím súvisí jeho primerané opotrebenie a technická zastaranosť, NDS nateraz neuvažuje nad odkúpením mýtneho systému. Skúsenosť z Českej republiky hovorí o tom, že žiadny z uchádzačov v novom tendri neprejavil záujem využiť akékoľvek časti starého mýtneho systému. Pre české ŘSD to znamená, že musia na vlastné náklady ekologicky zlikvidovať starý mýtny systém, ktorý je v majetku ŘSD, jeho využitie však bude nulové.