Uzavreli sme súťaž na privádzač Lietavská Lúčka – Žilina

NDS uzavrela súťaž na privádzač Lietavská Lúčka – Žilina. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 22,5 milióna eur. Víťaz súťaže, spoločnosť Metrostav, predložil cenovú ponuku na 13,9 milióna eur, čo je o približne 40 percent menej ako predpokladaná výška hodnoty diela.

Ukázalo sa, že verejná súťaž bola dobrým krokom, ušetrili sme a stavbu môžeme preplatiť z fondov EÚ. Bez súťaže by privádzač nemohol byť spolufinancovaný z eurofondov.

 

Súťažné podklady si vyžiadalo 26 záujemcov, cenové ponuky predložilo 8 spoločností.

 

Aktuálny stav

 

Verejné obstarávanie je zo strany NDS ukončené a Zmluva o dielo je pripravená na podpis.

 

Vzhľadom na to, že ide o projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, prebieha kontrola verejného obstarávania zo strany MDV SR a ÚVO. Ihneď po ukončení kontroly pristúpi NDS k uzatvoreniu Zmluvy o dielo. Predpokladaný termín podpisu zmluvy s víťazom súťaže je október 2017.