V Bratislave štartuje komplexná oprava mosta na D2

Prípravné práce predchádzajúce oprave diaľničného mosta D2 nad traťou ŽSR v bratislavskom Lamači sme spustili koncom mája. Vybudovali sme prejazdy stredným deliacim pásom pred a za mostom. Most sa nachádza na diaľnici D2 v úseku km 55,135 – 56,155 medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Tento rok kompletne opravíme pravý most, v smere z Malaciek do Bratislavy a v opačnom smere budeme most opravovať budúce leto. Oprava mostu bude stáť 1,3 milióna eur. 

Most v novom šate

Zhotoviteľ opravy kompletne vybúra mostný zvršok zahŕňajúci vozovku, vyrovnávací betón, pôvodnú hydroizoláciu, odvodnenie, rímsy, mostné závery a prechodové dosky. Most dostane nový mostný zvršok, na ktorý následne opäť osadíme bezpečnostné zariadenia. Súčasťou prác je aj úprava terénu pod mostom, preloženie vedenia informačného systému diaľnice a ostatných sietí. Všetky práce ukončíme v prvé septembrové dni.

 

Gro stavebných prác príde na rad v lete

S cieľom čo najviac minimalizovať obmedzenie premávky na dotknutom úseku diaľnice, zrealizujeme najväčší rozsah prác na oprave mosta v letných prázdninových mesiacoch. Zvolený termín bol schválený Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako príslušným cestným správnym orgánom, Prezídiom Policajného zboru SR a zároveň sme zohľadnili aj požiadavky mestských častí Lamač a Dúbravka. Počas vybudovania prejazdov cez stred diaľnice bolo potrebné počítať s dopravným obmedzením v oboch jazdných pásoch dotknutého úseku diaľnice D2, jazdné pruhy boli zúžené a posunuté k vonkajšiemu okraju vozovky. V najbližších dňoch presmerujeme celú dopravu na diaľnici do ľavého jazdného pásu, v ktorom zostanú zachované dva jazdné pruhy v smere do Brna. Premávka v smere do Bratislavy bude vedená v jednom jazdnom pruhu.

 

Jazdime opatrne a ohľaduplne

Prosíme všetkých motoristov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, hlavne maximálnu povolenú rýchlosť. Pri presúvaní sa daným úsekom myslime na to, že realizácia opráv na prevádzkovanej diaľnici je pre pracovníkov stavby mimoriadne riziková, nakoľko jazdíme okolo pracoviska len desiatky centimetrov. Buďme preto k sebe navzájom ohľaduplní a správajme sa zodpovedne.