V máji opäť pozitívne, diaľničné známky kupujeme v čoraz väčšom počte

Záujem motoristov o nákup diaľničných známok pokračoval vo výraznom raste aj v mesiaci máj. Oproti predpandemickému roku 2019 stúpli májové tržby o 47%. Medziročne sa zvýšili dokonca viac ako dvojnásobne, nárast predstavoval 121%.

Príjem z predaja elektronických diaľničných známok (eDZ) dosiahol v máji 5 609 790 eur (bez DPH). Priebežné tohtoročné tržby sa zvýšili na 39 894 306 eur. Na májovom výbere sa najviac podieľala 365-dňová eDZ (3 984 564 eur), nasledovaná 10-dňovou (1 136 097 eur), 30-dňovou (390 665 eur) a ročnou eDZ (98 464 eur).

 

V máji rástli nielen tržby, ale aj počty predaných kusov jednotlivých eDZ. Najväčší záujem zo strany motoristov bol o 10-dňovú (136 386 ks) a 365-dňovú eDZ (95 622 ks), ktoré už s väčším odstupom nasledovali 30-dňová (33 476 ks) a ročná eDZ (2 363 ks). Celkovo sme za máj predali 267 847 ks eDZ, čo je medzimesačne viac o takmer tretinu.

 

365-dňová strieda ročnú eDZ

Ako najpredávanejšiu eDZ za prvých päť mesiacov aktuálneho kalendárneho roka už evidujeme 365-dňovú eDZ, ktorá bezmála o 73-tisíc kusov nechala za sebou doterajšieho lídra ročnú eDZ. Obľube sa teší najmä medzi slovenskými vodičmi, pri ktorých rovnako vedie rebríček predaných kusov. Zahraniční vodiči najviac preferujú 10-dňovú eDZ, naopak najmenší záujem majú o ročnú eDZ. Podiel domácich vodičov na celkových tržbách z predaja eDZ predstavoval v máji 78,70%, za aktuálny rok je na úrovni 86,61%.

 

Pri pohľade na jednotlivé predajné kanály, podiel predaja eDZ na obchodných miestach predstavoval v máji 55%. Predaje cez web a aplikáciu vygenerovali takmer 43% podiel.

 

Kontrolujte, kontrolujeme

Pokiaľ sa na cesty vydávate po dlhšom období, nezabudnite si skontrolovať platnosť diaľničnej známky, nakoľko eDZ nie je možné uhradiť so spätnou platnosťou.