Veľký míľnik na stavbe prešovského tunela Bikoš – prvé svetlo

Stavba úseku R4 Prešov – severný obchvat I. etapa napreduje vysokým tempom. Nedávno sme informovali, že v tuneli Bikoš sú už osadené ventilátory, technológiou vybavené SOS výklenky a zrealizovaný požiarny vodovod. Aktuálne je hotové aj osvetlenie tunela Bikoš a prebieha jeho postupné sprevádzkovanie. Osvetlenie je prepojené na trvalú trafostanicu do technologického objektu pri tuneli.

O tuneli Bikoš

Tunel, ktorý čoskoro pribudne do prevádzky, má dĺžku 1,15 km a bude sa v ňom dať jazdiť rýchlosťou 100 km/h. Je to dvojrúrový tunel s tromi priečnymi prepojeniami a siedmimi SOS výklenkami v každej rúre. Bikoš je vo viacerých uhloch pohľadu unikátny – vykazuje mimoriadne nízky prítok podzemných vôd. „Suchosť“ tunela predstavovala veľkú výhodu pri razení a uľahčí aj prevádzku tunela. Tá bude finančne nenáročnejšia popri „suchosti“ aj vďaka inteligentnému LED diódovému systému osvetlenia.

 

Ako to ide na ostatných častiach stavby?

Na mostoch realizujeme rímsy, zvodidlá, zábradlia, obrusnú asfaltovú vrstvu a pracujeme aj na chodníkových častiach či schodisku. V križovatke Prešov už realizujeme oceľové zvodidlá. Po celej trase pracujeme aj na oplotení – realizujeme základy, osádzame stĺpy a montujeme pletivo. Taktiež sa pracuje na finálnej úprave svahov a ich zahumusovaní a tiež pokračuje realizácia protihlukových stien a dokončujú sa finálne úpravy pod mostnými objektami.

 

R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa v číslach:

  • 4,3 km dlhý úsek v plnom profile
  • motoristom ušetrí približne 10 minút
  • predpokladáme intenzitu dopravy v hodnote 15 000 vozidiel/ 24 hodín
  • 155 stavebných objektov
  • 9 mostov
  • tunel Bikoš s dĺžkou 1 150 m
  • križovatka Prešov, sever