Vyhlasujeme tender na výstavbu R1 po Slovenskú Ľupču

Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejnú súťaž na výstavbu úseku R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa. Predpokladaná hodnota zákazky na realizáciu tejto približne trojkilometrovej rýchlostnej cesty je 89 320 000 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk je 30.5.2023. Predpokladaná lehota výstavby je 960 dní.

Stavba rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa  je pokračovaním rýchlostnej cesty R1 Trnava (D1) – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica a prechádza katastrálnymi územiami mestských častí Banskej Bystrice – Senica a Šalková a obce Slovenská Ľupča.  Začiatok stavby je v kilometri 169 na konci existujúcej rýchlostnej cesty  R1 v Banskej Bystrici, koniec stavby je v mimoúrovňovej križovatke Šalková.

 

Okrem výstavby samotného úseku plánujeme ešte tento rok v banskobystrickom regióne vyhlásiť verejné obstarávanie aj na výstavbu protihlukovej steny na R1 v Banskej Bystrici. Hodnotu tejto zákazky odhadujeme približne na 40 miliónov eur.