Vypísali sme súťaž na úsek R3 Tvrdošín - Nižná

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila verejnú súťaž na zhotoviteľa úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná. Ukončenie súťaže sa predpokladá v prvej polovici roka 2018 a začiatok výstavby v lete budúceho roka. Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na necelých 75 miliónov eur bez DPH. Súťažné podklady pripravil Investičný úsek NDS.

Obchvat pre Tvrdošín

 

Plánovaný úsek rýchlostnej cesty R3 z Tvrdošína do Nižnej má odľahčiť dopravu v meste Tvrdošín v dĺžke 4,4 km a vedie po ľavom brehu rieky Oravy. Úsek sa napája na existujúci obchvat Trstenej. Trasa končí pred obcou Nižná pripojením na súčasnú cestu I/59 prostredníctvom privádzača Nižná a okružnej križovatky Nižná – sever. Tu dôjde k napojeniu na pripravovanú stavbu rýchlostnej cesty R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou.

 

Charakteristika úseku

 

Výstavba rýchlostnej cesty R3 v žilinskom kraji v úseku Tvrdošín – Nižná nad Oravou (obec Nižná) bude realizovaná v navrhovanej kategórii R 24,5/100 v polovičnom profile s úpravou šírkových pomerov na začiatku a konci úseku s ohľadom na predchádzajúci a nasledujúci úsek  rýchlostnej cesty R3. V úseku od km 3,900 po most 206 (km 4,160) bude rýchlostná cesta vybudovaná v plnom profile (kategória R 24,5/100). Za mostom 206 bude vybudovaná len pravá strana rýchlostnej cesty po km 4,400, kde je koniec úpravy navrhnutý mimoúrovňovou križovatkou s privádzačom.  

 

Súťažená R3 v číslach

 

  • 4, 400 km - dĺžka úseku
  • 10 -  mostov na R3 v dĺžke 1 567,6 m
  • 3 – mosty mimo R3 v dĺžke 134,6 m
  • 42 m – dočasný most cez rieku Oravu
  • 2 150 m – dĺžka protihlukovej steny
  • 822 dní - lehota výstavby

Financovanie stavby

 

Predpokladaná hodnota stavby je 74,97 miliónov eur. Výstavba bude financovaná zo zdrojov Národnej diaľničnej spoločnosti.