Výrazný progres v príprave druhej rúry tunela Branisko

Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejnú súťaž na vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre 2. profil D1 Beharovce — Branisko. Predmetom zákazky je štúdia v zmysle požadovaných variant a alternatív projektu organizácie výstavby pre tento úsek D1 a zákazka bude zahrňovať aj rekonštrukciu pravej tunelovej rúry. Odhadovaná hodnota zákazky je 235-tisíc eur. Verejná súťaž bude zverejnená na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.

V roku 2022 bola priemerná denná intenzita na úseku tunela Branisko cez 16-tisíc vozidiel za 24 hodín. Vybudovanie druhej rúry tunela Branisko je tak reálne na pláne. Analýzy nám už potvrdili, že výstavba ľavej rúry je technicky možná aj počas prevádzky pravej rúry. Po spracovaní zámeru EIA bude nasledovať proces zabezpečenia projektovej dokumentácie, územného a stavebného konania.
 

Tunel Branisko je jednorúrový tunel s dĺžkou 4 975m s obojsmernou premávkou. Je súčasťou úseku diaľnice D1 Beharovce – Branisko nachádzajúceho sa na severovýchode Slovenska, medzi okresmi Levoča a Prešov. Celý ťah diaľnice D1 je súčasťou európskeho medzinárodného cestného ťahu E50.
 

V tuneli sa nachádza šesť núdzových zálivov (štyri jednostranné a dva obojstranné), 13 prepojení (únikových ciest) so súbežnou únikovou štôlňou (priemerne každých 360 metrov), 22 núdzových SOS kabín (priemerne každých 240 metrov) a na každých 120 metroch sú umiestnené protipožiarne výklenky s hydrantmi.