Vyššia bezpečnosť a komfort: nové zvodidlá, oplotenie aj mobiliár na odpočívadlách

NDS v roku 2017 opravila 32 km diaľnic a rýchlostných ciest a zrealizovala údržbu na ďalších takmer 36 km. Pokračovali sme tiež v zvyšovaní bezpečnosti na nami prevádzkovaných diaľniciach s rýchlostných cestách. Postarali sme sa o obnovu a doplnenie vybavenia na odpočívadlách, ako aj o údržbu vegetácie.

 

Staráme sa o bezpečnosť

 

Prioritou NDS je neustále zvyšovať bezpečnosť na diaľniciach a rýchlostných cestách. V roku 2017 sme celkovo obnovili a opravili zvodidlá v dĺžke 7,544 km,  pokračovali sme tiež vo zvyšovaní bezpečnosti dopravy na úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec, kde sme zvodidlá vymenili a doplnili. 

 

Tiež sme osadili a obnovili 6 598 ks retroreflexných dopravných gombíkov, ktoré prispievajú k lepšej orientácii za zlých poveternostných podmienok. Opravili sme aj 47 ks tlmičov nárazov. V súčasnosti máme osadením tlmičov nárazov ochránených viac ako 85% križovatkových vetiev.

 

 

Ďalej sme osadili vodiace dopravné zariadenia a okrem toho pokračujeme aj v aktualizácii zvislého aj vodorovného dopravného značenia. V rámci vodorovného dopravného značenia zabezpečujeme aj realizáciu akustického vodorovného dopravného značenia, ktoré zvukom upozorní vodiča, že opúšťa jazdný pruh.

 

Dopĺňame oplotenie

 

Staráme sa o to, aby pri každej diaľnici a rýchlostnej ceste bolo oplotenie, ktoré bráni lesnej zveri dostať sa na cestu. Okrem doplnenia nového oplotenia obnovujeme už aj existujúce oplotenie. V roku 2017 sme opravili 7,430 km oplotenia, a to na úsekoch D1 medzi križovatkami Fričovce a Široké, ako aj na dvoch úsekoch diaľnice D2. Vďaka opravám existujúceho oplotenia sa výrazne znížil pohyb zveri na diaľniciach a rýchlostných cestách. V súčasnej dobe máme oplotené takmer všetky úseky prevádzkovaných diaľnic a rýchlostných ciest okrem tých, kde prebieha investičná činnosť. 

 

 

 

Krajšie a lepšie odpočívadlá

 

V roku 2017 sme doplnili mobiliár na odpočívadlách Prejta (3 ks) a Dubnica (3 ks). K celkovej výmene mobiliáru sme pristúpili na odpočívadlách Jarovce ľavá strana (ĽS) aj pravá strana (PS) (9 + 9 ks). Vegetačné úpravy sme vykonali na odpočívadlách Turčianska Štiavnička PS a ĽS, Štrba PS a ĽS, Predmier PS, Sverepec PS, Zamarovce PS, Červeník PS a ĽS, Zeleneč PS a Hrádok PS a ĽS. Dbáme aj na čistotu na odpočívadlách, preto sme vymenili aj poškodené smetné koše. Doplnili sme aj 110 litrové koše s popolníkom (68 ks), 240 litrové koše (20 ks) a aj 1100 litrové kontajnery (105 ks).