Výstavba žilinského obchvatu napreduje

Práce na unikátnom obchvate Žiliny, ktorý motoristom sprístupníme na jeseň tohto roka, pomaly finišujú.

Súčasťou 4,2 km dlhého diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je tunel Považský Chlmec a estakáda ponad vodnú nádrž. Diaľnica začína priamym napojením na už prevádzkovanú diaľnicu D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov a následne premosťuje 1,4 km dlhou estakádou Hričovskú priehradu. Potom vchádza do tunela Považský Chlmec. Estakáda stojí na 57 pilieroch, z nich 35 je vo vode.

 

Unikát medzi stavbami

Estakáda žilinského obchvatu patrí k unikátnym stavbám predovšetkým svojimi technickými parametrami. Nosná konštrukcia mosta dosahuje dĺžku až 1 493 metrov a realizuje sa použitím viacerých technológií súbežne – na pevnej skruži, na výsuvnej skruži  a letmou betonážou s vozíkmi. 
 
Po jej krajoch bude protihluková stena so stĺporadím zabezpečujúcim osvetlenie proti nárazu vtákov. Technickými parametrami konštrukcie, navrhnutým postupom výstavby a celkovým estetickým stvárnením sa estakáda zariadila medzi výnimočné konštrukcie v celoeurópskom meradle.

 

Dôležité o tuneli

  • tunel má dĺžku 2 218 m
  • je dvojrúrový pre obidva smery jazdy
  • razil sa zo šiestich strán súčasne
  • na razení sa podieľalo 35 strojov
  • v nepretržitej prevádzke pracuje na tuneli 240 robotníkov
  • v okolí Žiliny je vo výstavbe ďalších 6 tunelov

 

Po dobudovaní úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno ušetrí motorista v porovnaní s jazdou po súbežných cestách prvej triedy zhruba 4 minúty.

 

Projekt D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno bol tzv. fázovaný projekt, pretože bol spolufinancovaný z Operačného programu doprava 2007 – 2013 a  Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Výška nenávratného finančného príspevku na I. fázu bola 74 548 579 eur a výška nenávratného finančného príspevku na II. fázu bola 165 299 615,29 eur.