Vyzývame prevádzkovateľov kamiónov a autobusov na registráciu do nového mýtneho systému v Česku

NDS vyzýva slovenských vodičov a prevádzkovateľov nákladných vozidiel a autobusov, ktorí plánujú od decembra jazdu na území Českej republiky, aby vo vlastnom záujme realizovali registráciu svojho vozidla/vozidiel do českého mýtneho systému čo najskôr. Cieľom je zaistiť voľný prejazd pre vodičov osobných automobilov a vodičov nákladných vozidiel vybavených novou palubnou jednotkou. Skráti sa tým aj Vaša čakacia doba na palubné jednotky na hraničných priechodoch. 

Na registráciu do nového mýtneho systému majú vodiči a prevádzkovatelia niekoľko možností:

 

- online na www.mytocz.eu, pričom palubná jednotka bude doručená poštou,

- prostredníctvom vydavateľa palivových kariet,

- osobne na predajnom mieste, zoznam na www.mytocz.eu,

- na 15 pobočkách Hospodárskej komory ČR.

 

Kompletné informácie sú dostupné na www.mytocz.eu, prípadne na non-stop zákazníckej linke +420 243 243 243.

 

Situáciu budeme monitorovať

 

NDS prostredníctvom príslušného strediska, v danom prípade pôjde o SSÚD Malacky, zabezpečí zvýšený dohľad diaľničnou patrolou nad spravovaným úsekom diaľnice D2. V prípade vzniku kolón budeme v úzkej spolupráci s políciou zabezpečovať nevyhnutné opatrenia eliminujúce vznik nebezpečných situácií. Súbežne bude prebiehať koordinačná komunikácia medzi správcami diaľnice u nás a v Českej republike.