Zaktualizujeme trvalé dopravné značenie na R1A, v rámci zvyšovania bezpečnosti

NDS pristúpila k aktualizácii trvalého dopravného značenia na úseku rýchlostnej cesty R1A Privádzač Nitra.

V pondelok 04. septembra začíname s aktualizáciou trvalého dopravného značenia na rýchlostnej ceste R1A Privádzač Nitra v úseku Nitra - Západ (km 0,00) až Nitra - Zobor (km 6,300). Už v roku 2015 sme na úseku R1A v rámci zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky vymenili oceľové zvodidlá a doplnili tlmiče nárazov.

 

Pre lepšiu orientáciu

 

Aktualizáciou trvalého dopravného značenia zabezpečíme výmenu starého dopravného značenia  za nové v zmysle platnej legislatívy a docielime tak homogenitu dopravného značenia na celom úseku rýchlostnej cesty R1A. Zmenia sa aj názvy cieľov na dopravnom značení, to znamená, že križovatky označíme miestnymi názvami (Nitra- Kynek, Nitra-Mlynárce alebo Nitra-Dražovce) a doplníme tiež čísla výjazdov (exitov) z rýchlostnej cesty. Nové dopravné značenie bude v novej grafike a type písma TERN. 

 

Výhody aktualizácie dopravného značenia motoristi pocítia.  Zvýši sa ňou čitateľnosť dopravného značenia, ako aj orientácia vodičov

 

Minimálne obmedzenia

 

Ukončenie akcie je plnánované na 30. septembra 2017.  V rámci akcie treba počítať s minimálnym čiastočným obmedzením premávky, a to z dôvodu zákrytu dočasným dopravným značením v zmysle postupu prác.