Rozvoj vojensko-civilného potenciálu VIA CARPATIA na území Slovenskej republiky


Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.     
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  

 

Názov projektu:

Rozvoj vojensko-civilného potenciálu VIA CARPATIA na území Slovenskej republiky  

 

Miesto realizácie projektu:
Okres Prešov, Svidník, Prešovský kraj  

 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:
139 633 603,00 €  

 

Opis projektu: 

Cieľom projektu je výstavba druhej etapy severného obchvatu mesta Prešov a projektová príprava ekonomicky a technicky optimálneho vedenia novej rýchlostnej cesty R4 medzinárodného významu v úseku medzi Kapušanmi pri Prešove a štátnou hranicou s Poľskom, ktorá bude vyhovovať súčasným a výhľadovým nárokom na dopravu v severojužnom prepojení transeurópskeho TEN-T koridoru (PL-SK-HU-Balkán) a účelnému prepojeniu systému rýchlostných ciest so sieťou Poľskej a Maďarskej republiky. R4 je súčasťou projektu tzv. Via Carpatia (globálny projekt), s cieľom spojiť sedem krajín EÚ – Litvu, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Grécko. 

 

Informácie o nástroji CEF nájdete na:

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en