Posúdenie prepravy

Národná diaľničná spoločnosť dbá na vhodné podmienky a výber trás nadmernej a nadrozmernej prepravy na komunikáciách, ktoré má vo vlastníctve. Usiluje sa o zachovanie trvácnosti a funkčnosti diaľnic pre bezpečnú jazdu motoristov. V prípade nadmernej a nadrozmernej prepravy vás žiadame o využitie online formulára pre optimálne využívanie diaľnic.