D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, II. fáza

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

Názov projektu:

D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, II. fáza

 

Miesto realizácie projektu:

Okres Žilina, Žilinský kraj

 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:

321 531 374,21 €

 

Opis projektu:

Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného ťahu D1, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a  vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, kapacitu, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby predmetného úseku D1 v dĺžke 13,5 km sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na ceste I/64 a ceste I/18 (odklon tranzitej nákladnej aj osobnej  dopravy z intravilánanu mesta Žilina).

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové začína v križovatke Lietavská Lúčka, kde trasa úseku nadväzuje priamo na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Križovatka pomocou plánovaného privádzača umožní prepojenie diaľnice D1 s mestom Žilina a cestou I/64. Za križovatkou trasa diaľnice postupuje smerom na východ, pretína katastre obcí Porúbka, Rosina, Višňové až splynie s tunelom Višňové. Tunel prechádza popod vrch Hoblík a po viac ako siedmych kilometroch vyúsťuje v križovatke Dubná Skala a napojí sa na ďalšie pokračovanie D1.

 

Situácia stavby

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk