D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, II. fáza

Logá EÚ, MDVSR, NDS 
 

Názov a sídlo prijímateľa: 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu: 
D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, II. fáza

Miesto realizácie projektu: 
Okres Žilina, Žilinský kraj

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 
321 531 374,21 €

 

Opis projektu: 
Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného ťahu D1, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a  vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, kapacitu, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby predmetného úseku D1 v dĺžke 13,5 km sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na ceste I/64 a ceste I/18 (odklon tranzitnej nákladnej aj osobnej  dopravy z intravilánu mesta Žilina).

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové začína v križovatke Lietavská Lúčka, kde trasa úseku nadväzuje priamo na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Križovatka pomocou plánovaného privádzača umožní prepojenie diaľnice D1 s mestom Žilina a cestou I/64. Za križovatkou trasa diaľnice postupuje smerom na východ, pretína katastre obcí Porúbka, Rosina, Višňové až splynie s tunelom Višňové. Tunel prechádza popod vrch Hoblík a po viac ako siedmych kilometroch vyúsťuje v križovatke Dubná Skala a napojí sa na ďalšie pokračovanie D1.

Situácia stavby

Situácia stavby D1 Žilina 
 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 
www.opii.gov.sk

 

Logá EÚ, MDVSR, NDS