D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

Názov projektu:

D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

 

Miesto realizácie projektu:

Okres Čadca, Žilinský kraj

 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:

84 287 628,32 €

 

Opis projektu:

Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného koridoru D3, čím sa skvalitnia podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýši sa plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby predmetného úseku D3 v dĺžke 5,67 km sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na ceste I/11 (odklon dopravy mimo intravilán mesta Čadca).

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania stavebných prác:

 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk