D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Logá EÚ, MDVSR, NDS  
 

Názov a sídlo prijímateľa:  
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu:  
D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Miesto realizácie projektu:  
Okres Čadca, Žilinský kraj

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:  
84 287 628,32 €

Stav projektu: 
ukončený

 

Opis projektu:  
Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného koridoru D3, čím sa skvalitnia podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýši sa plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby predmetného úseku D3 v dĺžke 5,67 km sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na ceste I/11 (odklon dopravy mimo intravilán mesta Čadca).  
Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania stavebných prác:

 

Diaľnica R5 a D3 Čadca  
 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na  
www.opii.gov.sk

 

Logá EÚ, MDVSR, NDS  
 

Spolufinancovanie EU Nástroja na prepájanie Európy Logo