D3 Svrčinovec - Skalité (2. fáza)

Logá EÚ, MDVSR, NDS 
 

D3 Svrčinovec – Skalité (2. fáza)

Názov a sídlo prijímateľa: 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu: 
D3 Svrčinovec - Skalité (2. fáza)

Miesto realizácie projektu: 
Okres Čadca, Žilinský kraj

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 
131 900 000,00 €

Stav projektu: 
ukončený

 

Opis projektu: 
Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného koridoru D3, čím sa skvalitnia podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýši sa plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby predmetného úseku D3 v dĺžke 12,3 km sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na ceste I/12 (odklon dopravy mimo intravilán obcí) a I/11 (odklon tranzitnej nákladnej aj osobnej  dopravy). 
Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania stavebných prác v druhej fáze:

  • Úsek Svrčinovec - Skalité, v celkovej dĺžke 12 282 m
  • 1 križovatka
  • 2 tunely 
  • 24 mostov v celkovej dĺžke 6 111,18m
  • 1 odpočívadlo
  • Protihlukové bariéry v celkovej dĺžke 4 745 m             
  • Oplotenie v celkovej dĺžke 13 384 m
  • Terénne úpravy v celkovej dĺžke 5 123 m

 

Diaľnice R5 a D3 pri Čadci 
 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 
www.opii.gov.sk

 

Logá EÚ, MDVSR, NDS