D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fáza)

Logá EÚ, MDVSR, NDS 
 

Názov a sídlo prijímateľa: 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu: 
D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fáza)

Miesto realizácie projektu: 
Okres Žilina, Žilinský kraj

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 
146 160 645,05 €

Stav projektu: 
ukončený

 

Opis projektu: 
Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného ťahu D3, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a  vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby predmetného úseku D3 v dĺžke 4,25 km sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na ceste I/11 a ceste I/18 (odklon tranzitnej nákladnej aj osobnej  dopravy z intravilánu mesta Žilina). 


Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania stavebných prác: 


Fáza II: 
SO 025 – rekultivačné práce

 

Diaľnica

SO 103 – rekultivačné práce

SO 155 – podkladné krycie vrstvy ciest, dokončovacie práce

SO 817 – odstránenie (spevnených plôch, zvodidiel) - dočasný objekt

SO 819 – realizácia asfaltového krytu, rekultivačné práce

SO 820 – odstránenie (spevnených plôch, zvodidiel) - dočasný objekt

SO 821 – realizácia asfaltového krytu, oporný múr, rekultivačné práce

SO 822 – odstránenie (spevnených plôch, mosta) - dočasný objekt

SO 831 – odstránenie - dočasný objekt

 

Tunel – razba, stavebné práce, technológie

SO 401 – práce na západnom portály – inštalácia oplotenia a zábradlia

SO 402 – práce na východnom portály – inštalácia oplotenia a zábradlia

SO 403 – práce na stredovom portály – demolačné práce

SO 410 – razba tunela – 1 493,3 m primárneho ostenia

SO 416 – vŕtanie studní, inštalácia vodnej pumpy, inštalácia príslušenstva

SO 547 – finalizácia zemných prác, inštalácia príslušenstva

 

Mosty

SO 223

Ľavý most – dokončenie 14 pilierov, horná stavba mosta (mostovka, izolácie, asfalt, príslušenstvo)

Pravý most - dokončenie 19 pilierov, horná stavba mosta (mostovka, izolácie, asfalt, príslušenstvo)

 

SO 224

Ľavý most - dokončenie 3 pilierov, horná stavba mosta (mostovka – 401 m, izolácie, asfalt, príslušenstvo)

Pravý most - dokončenie 3 pilierov, horná stavba mosta (mostovka, izolácie, asfalt, príslušenstvo)

 

Verejné siete

SO 360 – betonárske práce

SO 538 – betonárske práce, dokončovacie práce

SO 716-01 – odstránenie dočasného objektu 

 

Mapa diaľnic D1 a D3 
 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 
www.opii.gov.sk

 

Logá EÚ, MDVSR, NDS