R2 Zvolen, východ – Pstruša, II. fáza

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

Názov projektu:

R2 Zvolen, východ – Pstruša, II. fáza

 

Miesto realizácie projektu:

Okres Detva, Zvolen, Banskobystrický kraj

 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:

44 070 600,52 €

 

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je výstavba 7,85 km dlhého úseku rýchlostnej cesty R2 medzi Zvolenom a Pstrušou so štvorpruhovým priečnym usporiadaním. Projekt sa nachádza na strednom Slovensku v Banskobystrickom kraji; v okresoch Zvolen a Detva. Rýchlostná cesta R2 nahradí a doplní existujúcu dvojpruhovú cestu prvej triedy I/50. Úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ – Pstruša bude napojený na plánovaný susedný úsek R2 Zvolen západ – Zvolen východ v km 0,000. Projekt končí v km 7,850 pred plánovanou križovatkou Pstruša, ktorá je súčasťou susedného úseku R2 Pstruša – Kriváň. Trasa je vedená Zvolenskou kotlinou, po jej južných pahorkovitých svahoch, na konci stavby údolím rieky Slatina s rovinatým územím. Na začiatku úseku bude rýchlostná cesta R2 pripojená na cestu I/50. Privádzač sa pripája na cestu I/50 prostredníctvom kruhového objazdu.

 

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania týchto stavebných prác.

 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk