Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH
03.10.2011 Sanácia mostného objektu R1-116 Jozef Kvaššay, Považská Bystrica, 32900694 19,550,00
30.09.2011 celodenný monitoring. N. Baňa LAS-obch.spol. Žarnovica, 36030333 2,840,07
30.09.2011 strážna služba SBS ALARMEX, s.r.o. Košice, 36722766 2,872,80
30.09.2011 likvidácia uhynutých zvierat na cestách v správe a údržbe VETERINA, s.r.o. Košice, 36726095 1,585,37
30.09.2011 oprava-zaústenie priekopy v dĺžke 20m na ceste R2 I/50 križovatka-cementáreň Dvorníky GEOVING, s.r.o. Košice, 45482888 1,332,61
30.09.2011 oprava priekopy na ceste R2-MČ Poľov, napojenie na cestu III/050190 GEOVING, s.r.o. Košice, 45482888 8,822,73
30.09.2011 oprava-zriadenie rigola v strednom deliacom páse v dĺžke 70m na ceste R4-Zelený dvor GEOVING, s.r.o. Košice, 45482888 4,976,69
30.09.2011 obaľovaná zmes AC 8 SKANSKA SK, a.s. , Bratislava, 31611788 1,170,08
30.09.2011 údržba cesty I/50 v okrese Rožňava SC KSK, Košice, 35555777 1,682,15
29.09.2011 Technické optarenia na zmiernenie vplyvu diaľnice D1 na územia NATURA 2000 Dopravoprojekt, a.s., 31322000 9,472,24