Zákazky s nízkou hodnotou

Prehľadný zoznam štvrťročných súhrnných správ objednávok a uzatvorených zmlúv s cenami vyššími ako 1000 eur.

Súhrnné správy sú od 1. januára 2014 zverejňované na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Súhrnná správa Rok Štvrťrok
Súhrnná správa 2Q - NDS - objednávky + zmluvy 2011 2
Diaľnica D1 Bidovce - štátna hranica SK/UA_objednávka pre vypracovanie zámeru EIA 2023 3